Muntlig formidling

NLA Bergen tilbyr videreutdanning i muntlig formidling. Emnet egner seg for alle som driver med formidling, for eksempel ledere og mellomledere, bibliotekarer, museumsformidlere, grunnskolelærere, barnehagelærere, menighetsarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og andre som driver med formidling. Kurset gir 15 studiepoeng og er samlingsbasert.

Faget er praktisk rettet og bevisstgjør og utvikler den enkeltes formidlingsuttrykk. Kurset har fokus på formidleren, og som student vil du bli utfordret til å jobbe med eget uttrykk i ulike formidlingssituasjoner. Målet er å bli en tryggere og tydeligere formidler med troverdighet.

Aktuelle undervisningstema  

 • Formidlerroller og formidlingssjangre
 • Stemmebruk og stemmetrening
 • Kroppsspråkets betydning
 • Bruk av fortelling og fiksjon
 • Den gode fagformidlingen
 • Grunnleggende retorikk
 • Formidlingens dramaturgi
 • Muntlig formidling i samfunnet

Eksamen

 • Del A: Innlevering refleksjonsnotat
 • Del B: Muntlig formidling
 • Endelig dato for eksamen blir klarert tidlig i vårsemesteret


Mer informasjon om innhold i emnet finner du i Emneplan høst 2016 - vår 2017


Emnet går over hele studieåret og det vil bli seks samlinger, hver på to dager. Samlingene blir primært lagt til ettermiddag og helg. Her vil du få foredrag og seminar, i tillegg til praktisk arbeid med utforsking gjennom dramapedagogiske arbeidsmåter, responsgrupper og individuell veiledning.

Faglig ansvarlige er førstelektor Ruth Mjanger og høgskolelektor Odette Tetlie, som til daglig underviser i drama ved NLA Høgskolen, Bergen og som har bred erfaring som formidlere i ulike sammenhenger.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Studiested: NLA Høgskolen, Breistein – Olav Bjordals vei 41.
Kostnader: Studieavgift kr 5440,- per semester. I tillegg kommer avgift til Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) på kr 570,- per semester, kopinoravgift og kostnader knyttet til reise, opphold og studiemateriell.
Datoer: Samling 1: 16.-17.september. Samling 2: 28.-29.oktober. Samling 3: 25.-26.november. Samling 4: 13.-14.januar. På avtalte tidspunkt: Individuell veiledning på formidlingsoppgave 3. Samling 5: 17.-18.februar. Samling 6: 17.-18.mars. Klokkeslett for samlingene blir fredager kl. 16.00-19.45 og lørdager kl. 10.00-15.45. Med forbehold om endringer i vårsemesteret.
Eksamen blir en ukedag, trolig i uke 14 eller 16. Endelig dato blir klarert tidlig i vårsemesteret.

Søknad gjøres gjennom lokalt opptak

For spørsmål og opptak, ta kontakt på 55 54 07 00 eller studier.bergen@nla.no

Tidligere studenter sier:

«Du er garantert å få bruk for det du lærer på dette studiet!»

«Dette studiet kan mange yrkesgrupper ha stor nytte av!»

«Dette var det beste og mest relevante vidareutdanningstilbodet for bibliotekarar eg har vore med på!»                     


Tidligere emneplaner:

Emneplan høst 2015 - vår 2016