Videreutdanning for barnehagen

Videreutdanninger for barnehagen

NLA Høgskolen har et bredt spekter av videreutdanninger for ansatte i barnehager.

Våre videreutdanninger tilbys med ulike undervisningsformer: nettbasert, delvis nettbasert og samlingsbasert. Det er også mulig å ta enkeltemner i det ordinære utdanningstilbudet vårt. Disse kan ha noe ulik oppbygning.

Nettbaserte studier foregår over internett, med oppgaver og innleveringer og undervisning på nett.
Delvis nettbaserte studier har det meste av oppgaver og undervisning over internett, men med noen få samlinger.
Samlingsbaserte studier har flere samlinger i løpet av et semester.
I enkeltemner følger du èn del av et større utdanningsprogram med stedlig undervisning, ofte på dagtid.

Les mer på de ulike studietilbudene/emnene hvordan de er bygget opp i forhold til undervisningsform, tidspunkt og antall samlinger.

Har du spørsmål omkring vårt videreutdanningsprogram, ta kontakt med studiekonsulent Bjarte Søvde, tlf 55 53 69 17.

NLA Høgskolen har også flere kurs og etterutdanninger (ikke studiepoenggivende) som kan skreddersys din barnehages behov. Les mer på siden for Etterutdanning og kurs.

Telefon_knapp_-_boks_gra_kant.jpgSe også våre videreutdanninger innen Pedagogikk.