Kunst og håndverk 2

Videreutdanning
Studiepoeng 30
Heltid/deltid Heltid
Type studium Ordinær undervisning
Startsemester Vår
Antall semestre 1
Undervisningsspråk Norsk
Opptak Her kan du søke om opptak (lokalt opptak)
Studiested NLA Høgskolen - Åsane, Bergen

Generelt om studiet

Å arbeide med kunst og håndverk gir utfordringer og utvikling både faglig og personlig. En får jobbe aktivt skapende med arbeidsmetoder som gjerne skiller seg ut fra de en bruker i skolens øvrige fag. I grunnskolen har faget en sentral plass i forhold til timetall og elevundersøkelser viser at det er blant skolens mest populære fag. Gjeninnføringen av valgfagene i ungdomsskolen tyder på at behovet for kvalifiserte kunst og håndverkslærere bare vil bli større i tiden som kommer.

Faget vil passe for deg som i egen praksis, ønsker å ta i bruk varierte undervisningsformer og som ser verdien av skapende prosesser og håndens arbeid. Du trenger ikke ha forkunnskaper som formgiver for å ha glede og utbytte av faget.

Kunst og håndverk på NLA
Faget er organisert som 30 + 30 studiepoeng. Kunst og håndverk 1 kan tas som en selvstendig halvårsenhet, mens kunst og håndverk 2 forutsetter at del 1 er gjennomført. Kunst og håndverk 1 er lagt til høstsemesteret. Kunst og håndverk 2 er lagt til vårsemesteret. Studenter som deltar på faget får egne arbeidsplasser på skolen og tilgang til skolens verksteder.

Kunst og håndverk 2
Kunst og håndverk 2 innebærer en fordypning i emnene en møter i del 1. En møter også materialer og problemstillinger som ikke er tatt med i del 1. Sentralt i kunst og håndverk 2 står en fordypningsoppgave hvor studenten selv velger tema og materialområde.

Emneplan Kunst og håndverk 2, 1.-7. trinn

Emneplan Kunst og håndverk 2, 5.-10. trinn

Opptakskrav

Opptakskravet til studiet er at en deltar eller har gjennomført kunst og håndverk 1. I tilfeller hvor det er tvil om tidligere gjennomført utdanning kvalifiserer til opptak vil det bli foretatt en vurdering.

På kunst og håndverk 2 kan en søke lokalt via skolens nettsider. En kan også søke opptak via Samordna opptak, men da som en årsenhet (K&H1 + K&H2).

Videre utdanning

Kunst og håndverk 1 og 2 utgjør til sammen en årsenhet. Når årsenheten er en del av en fireårig grunnskolelærerutdanning kvalifiserer det til opptak på masterstudier i kunst og håndverk.

Yrkesmuligheter

Fagene er utarbeidet med tanke på arbeid i grunnskolen og kan inngå som en del av en fireårig allmennlærerutdanning. Faget er aktuelt som videreutdanning for lærere og førskolelærere, eller for arbeid innen organisasjoner hvor formingsaktiviteter inngår som en del av virksomheten.

Finansiering

Studenter i Kunst og håndverk må betale materialpenger. For kunst og håndverk 2 er dette 1000 kroner. En må også holde noe materialer på egenhånd. Utgifter til ekskursjoner i nærområdet dekkes av studentene, men holdes på et lavt nivå.

Statens lånekasse gir lån og stipend.
Alle studenter ved NLA høgskolen betaler en studieavgift pr semester. Inkludert i studieavgiften er eksamensavgifter og semesteravgift til Studentsamskipnaden i Bergen-SIB. Studie og semesteravgift må være betalt for å få utbetalt lån og stipend fra Statens lånekasse. mer informasjon finner du her.

« Tilbake