Hvordan blir høsten 2020?

Selv om dagens smittevernregler nå gir rom for utvidet mulighet til å samles i større grupper, vil også undervisningen til høsten preges av koronatiltak.

Vi ønsker å gi våre studenter best mulig undervisning samtidig som det er svært viktig for oss å følge smittevernrådene for å begrense smittespredning.

 

Fortsatt noe digital undervisning

Hvordan undervisningen blir gjennomført høsten 2020 er avhengig av de til enhver tid gjeldende smittevernråd fra myndighetene.

Det planlegges for mer undervisning med fysisk tilstedeværelse og førsteårsstudenter og studier som krever utstyr eller fysisk samhandling, vil bli prioriterert. Det vil si at det fortsatt blir noe digital undervisning, men at det planlegges for en kombinasjon av digital undervisning og undervisning på campus.
 
Undervisningsformene vil variere fra om du studerer i Bergen, Kristiansand eller Oslo. Byggene er veldig ulike og gir ulike muligheter. Vi ønsker selvfølgelig mest mulig normal undervisning, men må ta hensyn til hva som kan gjennomføres opp mot de gjeldene smittevernrådene.
 
Følg med canvas for ditt studium.