Digital undervisning fremover

Fra mandag 9. november vil all undervisning og all eksamen som kan gå digitalt, være digitale. All praksis blir gjennomført som planlagt.

Saken er oppdatert 27.11.2020 kl. 14.50.

Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen innførte derfor nye nasjonale smitteverntiltak fra 9. november. Studentar og ansatte ved NLA har ansvar for å følge retningslinjene for smittevern til en hver tid. Vi minner også om smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet.

Studiesteder i Bergen 

Mandag 9. november innføres det påbud om digital undervisning fra Bergen kommune. Det betyr at all undervisning blir digitalt, i første omgang frem til utgang desember. All praksis blir gjennomført som planlagt og her gjelder egne retningslinjer. Hold deg oppdatert i Canvas for mer informasjon om praksisperioden.

Lesesaler og bibliotek er fremdeles er åpne for studenter.

Studiested i Oslo 

På studiested i Oslo er det allerede innført digital undervisning, med noen unntak som i hovedsak gjelder undervisning knyttet til musikk. Fra mandag 9. november planlegges all undervisning som kan bli digital over på digitale plattformer. For undervisning til musikk som må være fysisk blir det innført strammere tiltak. Les mer på Canvas for ditt studium. All praksis blir gjennomført som planlagt og her gjelder egne retningslinjer. Hold deg oppdatert i Canvas for mer informasjon om praksisperioden

Studiested i Kristiansand 

Kristiansand er ikke rammet av like høye smittetall som Bergen og Oslo. Men på tross av dette er anbefaling fra Regjeringen om å holde seg hjemme i størst mulig grad de kommende ukene, og begrense sosial kontakt med andre mennesker. Det betyr at undervisningen i Kristiansand legges over til digitale plattformer fra mandag 9. november, og i første omgang frem til utgang november.

Smittede studenter ved NLA

Høgskolen har til nå hatt 13 smittede studenter i Bergen og fem i Oslo.