Koronainformasjon: Tiltak forlenges i Bergen

Her finner du oppdatert informasjon fra studiestedene i Oslo, Bergen og Kristiansand.

Vedvarende høye smittetall i Bergen

Den siste tiden har Bergen kommune hatt vedvarende høye smittetall. En stor andel av de som har fått påvist korona er i alderen 20-29 år. Flere av disse har blitt smittet i sosiale sammenkomster på byens utesteder, i parker eller hjemme hos venner.

På pressekonferanse 12. mai ble munnbindpåbudet videreført når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, og alle som har mulighet for å arbeide hjemmefra skal fortsatt gjøre dette. Det er mulig å gjennomføre fysisk undervisning med omtrent 25 studenter, og i Sandviken og på Breistein er lesesal og bibliotek åpent for studenter.

Tiltak i Oslo

I Oslo videreføres munnbindpåbudet når det ikke er mulig å holde to meters avstand til andre enn hustandsmedlemmer i situasjoner med kollektivtransport og taxi, tros- og livssynshus, matbutikker, apotek og andre åpne butikker. Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Det er mulig å gjennomføre fysisk undervisning med omtrent 25 studenter, og lesesal og bibliotek er åpent for studenter. Oslo kommune har meldt at det kommer en pressekonferanse fredag 21. mai og at det da vil komme ytterligere lettelser.

Tiltak i Kristiansand

Også i Kristiansand er det påbudt med munnbind dersom det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, og hjemmekontor for alle som har mulighet til det. Også her er det mulig å gjennomføre fysisk undervisning med omtrent 25 studenter, og lesesal og bibliotek er åpent for studenter.

Felles for studiestedene

— Eksamen er som hovedregel digital ut semesteret.
— Det er anledning til å gjennomføre innendørs arrangement med inntil 10 deltakere.
Ved faste, merkede plasser er det mulig å ha 100 deltakere. Fortsatt gjelder likevel en generell anbefaling om å utsette fysiske arrangement eller gjøre dem digitale. 
— Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.

Smittede studenter og ansatte

Høgskolen har til nå hatt 18 smittede studenter i Bergen, syv i Oslo og samme antall i Kristiansand. I tillegg seks ansatte i Bergen.