Informasjon om eksamen ved NLAs studiesteder

Eksamen går som normalt, men de generelle smittevernrådene om å holde seg hjemme når du er syk og å ha god hoste- og håndhygiene, gjelder fremdeles.

Eksamen

Inntil videre går planlagte eksamener på NLAs campuser som normalt. Det vil være økt smittevernberedskap med tilgang til munnbind og håndsprit, samt økt avstand mellom kandidater på skoleeksamen. Vi oppfordrer studenter og ansatte til å benytte munnbind i eksamenssituasjoner hvor det ikke er mulig å overholde minst en meters avstand.

Her finner du utfyllende informasjon om eksamen høsten 2021.

Fravær ved eksamen

Har du fravær ved eksamen og det er koronarelatert, kan du benytte nettskjema for å melde dette. Dersom fraværet ikke er koronarelatert må du har dokumentasjon med legeerklæring for at dette skal være gyldig fravær.

Ny/utsatt eksamen

Kontakt studieadministrasjonen på ditt studiested for informasjon om når det blir satt opp ny/utsatt eksamen. Les mer her.

Her finner du mer informasjon knyttet til covid-19.

Smittevern ved NLA

Ansatte og studenter ved NLA har ansvar for å følge retningslinjene for smittevern til enhver tid. Vi minner om:

  • Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg
  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre
  • Ha god håndhygiene og hold hendene rene

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme og teste deg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede. Ansatte og studenter bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake. Ved vage symptomer kan du gå på studiested samme dag, dersom du tester negativt. Bor du sammen med noen som er smittet, må du holde deg i karantene til du har fått en negativ test, enten du er vaksinert eller uvaksinert. Er du nærkontakt og har symptomer, må du også holde deg i karantene og ta en test. Blir du smittet av covid-19 må du være isolert i fem dager, enten du er vaksinert eller ikke.