Neste semester i utlandet?

Søknadsfrist 15. februar.

NLA Høgskolen har mange spennende utvekslingsavtaler med utenlandske universiteter og høgskoler.

Etterspurt erfaring

Det kan være spennende og eksotisk å bo utenlands over en lengre periode. Undersøkelser viser imidlertid at det også karrieremessig lønner seg å dra på utveksling. Erasmus Impact Study, en stor europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på dine jobbmuligheter fordi du tilegner deg personlige egenskaper som gjør deg mer attraktiv ovenfor fremtidige arbeidsgivere. Slike egenskaper kan være fleksibilitet, selvstendighet, kulturell forståelse og kommunikasjonsferdigheter og språk.

Utveksling er en enkel måte å få utenlandserfaring på. NLA og vertsinstitusjonen hjelper med både søknad og praktiske ting som bolig.

Økonomi

Det skal ikke vært en stor økonomisk belastning å ta deler av studiet utenfor Norges grenser. Lånekassen gir støtte til utenlandsstudier, og gjennom Erasmus+ programmet kan studenter reise på utveksling helt gratis i tillegg til at de får et ekstrastipend.

Individuell veiledning

På nettsidene www.nla.no/utveksling ligger alt du trenger å vite om utvekslingsdestinasjoner, søknadsprosess og ordninger, og du kan også bestille en veiledningstime med høgskolens avdeling for internasjonalisering.

Se webinar om studentutveksling ved NLA Høgskolen. Her får du tips og råd til hvordan du går frem i søknaden, og du får møte en tidligere utvekslingsstudent.