Magasinet Servus

Kommunikasjon med venner av NLA Høgskolen og tidligere studenter er viktig for oss som høgskole. Vårt magasin er en av de viktigste kanalene i dette arbeidet.

Ordet Servus er latinsk og betyr «slave» eller «tjener». Servus er i dag en tradisjonell, uformell hilsen i store deler av Sentral-Europa og betyr i kortform «jeg er din tjener» eller «til tjeneste». Navnet kan også ses i sammenheng med tittelen amanuensis. Ordet amanuensis har i følge en latinsk ordbok (Steinnes & Vandvik, 1965, s. 44 og 2) sammenheng med uttrykket «a manu servus». En amanuensis skulle være årvåken og hjelpe andre («servere») ved å bruke hånden «a manu», altså ved å skrive.

Vi håper at du vil finne mye godt å lese i magasinet Servus, både om det studiestedet du kjenner best og om de andre.

Dersom du ønsker å starte gratis abonnement av Servus, kan du skrive bestille bladet ved å sende en mail til post@nla.no.

Servus 4 2021

Servus 3 2021

Servus 2 2021

Servus 1 2021

Servus 4 2020

Servus 3 2019

Servus 2 2019

Servus 1 2019

 

Servus 3 2015

Blad nummer 3 i 2015 var det første bladet med navn Servus, som nå er et felles magasin for NLA Høgskolen i Bergen, Kristiansand og Oslo. Før dette utga vi Hilsen, MLink og Staffeldtsnytt.