NLA Videre

NLA Høgskolen tilbyr flere former for etter- og videreutdanning, for deg som ønsker å gjennomføre på deltid eller fulltid.

NLA Høgskolen ønsker å være til hjelp og inspirasjon for både enkeltmenneske, bedrifter og organisasjoner som er tett på arbeidslivet. Vi tilbyr flere former for etter- og videreutdanning, kompetanseheving og oppfølging av kommuner og skoler i forbindelse med ulike tilskuddsordninger og/eller enkeltoppdrag.  

Våre etter- og videreutdanninger er mulig både for deg som ønsker å gjennomføre på deltid eller fulltid. Vi har tilbud for flere ulike yrkesgrupper og kompetansebehov, gjennom enkeltkurs eller hele masterprogram. 

NLA Høgskolen har et fagmiljø med god bredde og høg kompetanse, og samarbeider også med andre UH-institusjoner om både studietilbud og forskningsarbeid.  

NLA Høgskolen utfører oppdrag for en rekke ulike aktører i både offentlig og privat sektor, og vi bidrar gjerne med tilpassede kurs/oppdrag, videreutdanning og/eller forskning på flere områder i samfunnet vårt.  

Uansett vil vi gjerne bidra til at du eller din organisasjon får mulighet til kompetanseheving og utvikling på et område som kan gjøre deg/dere bedre rustet i møte med hverdag og arbeidsliv.  

Ta gjerne kontakt med oss, om du ønsker mer informasjon om dette!