Om NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en privat høgskole med studiesteder i Bergen, Oslo og Kristiansand. NLA har et kristent verdigrunnlag.