Om NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en privat høgskole med et bredt studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. NLA har et kristent verdigrunnlag.