Digitalisering av utdanning

Er du opptatt av hvordan teknologi kan støtte din undervisning? Ønsker du å lære om pedagogisk bruk av digitale verktøy, bruk av video eller andre digitale læringsressurser? Her kan du bli inspirert, plukke opp gode råd og orientere deg om hvilke prosjekter NLA er involvert i, knyttet til dette.

NLA er i gang med en satsning på bruk av digitale ressurser i læring og undervisning. Digitaliseringsstrategien har vært på høring og med den har vi prioriterte områder som vi ønsker å jobbe med på høgskolen. 

Høgskolen har lang erfaring med teknologistøttet utdanning. Men med utviklingen som nå skjer både i studieportefølgje og bygningsmessig ønsker vi å videreutvikle og nyskape dette området. 

Denne siden er under utvikling. Pr i dag finner du linker til Canvas-opplæring og webinarer. Etterhver kommer det også en blogg med stoff om digitalisering og utdanningskvalitet.

Har du spørsmål eller ideer til prosjekt? Eller ønsker du å være med i ressursgruppen for digitalisering i utdanning? Ta kontakt med Sigrun.

Profile Image
Sigrun Lindaas Norhagen
Ansvarlig for digitalisering av utdanning