Korona

Nå som situasjonen krever at vi går fra campusundervisning til nettbasert undervisning blir verktøyene vi bruker enda viktigere for undervisningen enn før. Punktene vi lister opp under har vi hentet hos EdU USN. Det viser noen enkle grep som kan gjøre at undervisningen blir lettere tilgjengelig for studentene og samtidig enkelt å tilrettelegge for underviser.

1. Bruk Canvas som primærkilde for å informere studentene. Bruk kunngjøringer for korte tidsbegrensede beskjeder, og sider for informasjon som skal være tilgjengelig over tid.

2.  Du har sannsynligvis mye ferdig materiale allerede. Ved å bruke modulverktøyet kan du sette dette i kontekst, systematisere og spare mye tid. Å bruke moduler i Canvas presenterer stoffet i en kronologisk rekkefølge for studentene og det kan være greit når muligheten til kommunikasjon er begrenset. Les mer om moduler her.

3. Planlegg hvordan du vil organisere innholdet og tenk at det skal være intuitivt, variert og gi studenten godt læringsutbytte. Har du mye "administrativ" informasjon som skal ut, kan dette gjerne samles i en egen modul.

4. Bruk gjerne nettbaserte kilder for å supplere. For eksempel har YouTube mange gode videoressurser som kan brukes inn i emnet, men husk å kvalitetssjekke alt. 

5. Ønsker du å bruke egenprodusert video eller opptak av undervisning kan du dele det i emnet i Canvas. Vi har nylig fått kjøpt inn Kaltura. Les mer om Kaltura her.
Du kan også bruke Zoom til å gjøre opptak av en forelesning.

6. Skal du undervise "Live", altså direkte/synkront bruker du Zoom. Det er et  brukervennlig verktøy som også er enkelt å komme igang med både for studenter og undervisere. Vi jobber med en huskeliste for dette her. Les mer om Zoom her.

Mange høgskoler har laget flotte ressurssider for hvordan man kan lykkes med nettundervisning. Her er det mye inspirasjon å hente for den som er nysgjerrig.

 (https://edu.usn.no/korona/)