Nyansatt

Hei og velkommen til deg som er ny her på NLA! På denne siden har vi samlet lenker til ressurser som du har bruk for i ditt arbeide.

welcome-905562_1280.png

Siden er et sammendrag av innhold du finner på nla.no/digital

EGET ARBEID OG SAMARBEID

OUTLOOK
Outlook brukes først og fremst til e-post og kalender. Merk deg spesielt at møteplanlegging bør foregå digital. Vær obs på at det er forventet at du svarer på møteinnkallinger du får, også de du ikke kan komme på. Selv om et møte ikke skal foregå digitalt bør den planlegges digitalt for at andre skal kunne se når du er ledig i kalenderen din og for å kunne holde møtedeltagere oppdatert.
Se mer på Microsoft sine sider

TEAMS

Teams er i ferd med å fases inn som plattformen for kollegasamarbeid. Her har vi digitale samtaler og møter, både formelle og uformelle. Dersom du ønsker å opprette et Team, tar du kontakt med IT-support.
Vi har et ønske om at informasjonflyten i grupper/avdelinger skal foregå på Teams og ikke på mail. Dersom det er viktig at andre i team med skal se/gi en respons på et innlegg i Chat, må du navngi personene eller Teamet med en alfakrøll foran! (@Kari Norman / @Teamnavnet…)
Se mer på Microsoft sine sider

TIME EDIT

Rom- og timeplan finnes på https://cloud.timeedit.net/nla/web/pub1/

 


(NETT)UNDERVISNING

For å drive undervisning er det i hovedsak tre verktøy/tjenester vi benytter oss av på NLA:

CANVAS

Canvas er læringsplattformen vår, og selve navet i undervisningen. Alt undervisningsmateriale, medieinnhold, øvingsoppgaver, innlevering av arbeidskrav og diskusjoner foregår her. Ikke minst er det primærkilden for all informasjon til studentene.

Hvert emne har sitt eget område inne i Canvas. Emneansvarlig og undervisere i emnet skal automatisk få tilgang. Hvis du mangler tilgang til et av emnene du skal undervise i må du ta kontakt med studieadministrasjonen.
Les mer om Canvas her.

Hver campus har også en superbruker som kan hjelpe deg med faglige problemstillinger.

Breistein:
Sandviken:
Gimlekollen:
Oslo:


Per Ivar Kjærgård

Morten Rasmussen Håkon
Repstad
Inge Andreas
M. Jacobsen

Det er studieadministrasjonen som er systemeier for Canvas og ansvarlig for retningslinjer/prosedyrer. Ta kontakt med Knut Nilsen ved spørsmål som omhandler Canvas på systemnivå.

 

ZOOM

Zoom er videokonferansesystemet vi bruker til direktesending av undervisning (synkron undervisning). Studentene kan også bruke det til digitalt samlingspunkt for gruppearbeid o.l.

Før du kan begynne å bruke det må du selv opprette en bruker. Følg bruksanvisningen punkt for punkt her: nla.no/digital/zoom

KALTURA

For å lagre forelesningsopptak, omvendt undervisning, studentarbeid o.l medieinnhold, bruker vi Kaltura. Dette er tett integrert med Canvas og lar deg skape video (eller lydinnhold) rett fra eget emne i Canvas. Du kan også gjenbruke det samme innholdet i ulike emner. Både lærere og studenter har tilgang til å lagre sine mediefiler (video, bilde, lyd).
Les mer om Kaltura her.


LÆRINGSLAB

Læringslaben er et fysisk rom lokalisert over biblioteket på Breisten. Hovedintensjonen med rommet er å gjøre teknologi som allerede finnes ute i skolen tilgjengelig på NLA, samtidig som vi utforsker nye og uprøvde metoder. Rommet er utstyrt med lego/roboter, mikrokontrollere, VR-briller, iPader, spill, mediarom med greenscreen

Se mer om hvordan rommet er delt inn og finn undervisningsopplegg her: nla.no/digital/lab