Rutine for lyd-/videoopptak med kommentarer

1. Virkeområde

Rutiner for bruk av opptak gjelder ethvert lyd- og/eller bildeopptak gjort ved NLA eller arrangementer i NLAs regi, og omfatter alle former for opptaksutstyr. Det kan ikke gjøres lyd- og/eller bildeopptak i strid med disse rutinene.

Utfyllende informasjon

Rutinene for bruk av opptaksutstyr omfatter to ulike opptakssituasjoner;
 1) presentasjoner og stemmen til foredragsholder, og
 2) opptak (lyd, bilde, video) fra rommet.

Det forutsettes at det foretas konkrete vurderinger for hver opptakssituasjon, altså hvert fag/semester/rom osv.

1) Presentasjoner og stemmen til foredragsholder

Forutsetning: Kun opptak av det som vises på skjerm og stemmen til foredragsholder blir tatt opp.

Behandlingsgrunnlag: Samtykke fra foredragsholder.

2) Video og lyd fra hele eller deler av rommet.

Forutsetning: Lyd, bilde, video med mer fra hele eller deler av rommet tas opp. Her vil alle som er i rommet kunne bli en del av opptaket, enten ved stemme eller bilde eller begge deler. Selv om det kun tas opp ett av alternativene, lyd, bilde eller video, vil det det omfattes av opptakssituasjon 2).

Behandlingsgrunnlag: Samtykke fra hver enkelt person til stede.

 

2. Formålsvurdering

(i) Undervisning

Dette er formålsvurderingen som gjelder for alle opptak foretatt av NLA i undervisning ved NLA: Formålet med opptak av undervisning ved NLA er å styrke studentens læring ved å gi muligheten til å spille av hele eller deler av undervisningen i etterkant av selve forelesningen, kurset mm. 

(ii) Opptak for andre formål enn undervisning

For alle andre typer opptak enn de gjort i forbindelse med undervisning ved NLA må den ansvarlige for opptaket dokumentere hva formålet med opptaket er. Formålet må være knyttet til NLAs virksomhet.

Utfyllende informasjon

Rutinene for bruk av opptaksutstyr omfatter to ulike opptakssituasjoner;
 1) presentasjoner og stemmen til foredragsholder, og
 2) opptak (lyd, bilde, video) fra rommet.

Det forutsettes at det foretas konkrete vurderinger for hver opptakssituasjon, altså hvert fag/semester/rom osv.

1) Presentasjoner og stemmen til foredragsholder

Forutsetning: Kun opptak av det som vises på skjerm og stemmen til foredragsholder blir tatt opp.

Behandlingsgrunnlag: Samtykke fra foredragsholder.

2) Video og lyd fra hele eller deler av rommet.

Forutsetning: Lyd, bilde, video med mer fra hele eller deler av rommet tas opp. Her vil alle som er i rommet kunne bli en del av opptaket, enten ved stemme eller bilde eller begge deler. Selv om det kun tas opp ett av alternativene, lyd, bilde eller video, vil det det omfattes av opptakssituasjon 2).

Behandlingsgrunnlag: Samtykke fra hver enkelt person til stede.