Eiere og styre

NLA Høgskolen er en privat høgskole og eies av syv kristne organisasjoner.

Disse eier NLA Høgskolen

Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Det Norske Misjonsselskap
Norsk Luthersk Misjonssamband
Normisjon
Indremisjonsforbundet
Søndagsskolen Norge
Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag

NLA Høgskolens styre består av

Styreleder:
Magne Supphellen, 2021-2023

Styremedlemmer:
Anne Karin Kristensen, 2021-2025
Vegard Soltveit, 2020-2024
Siv Merethe Kjenes Arnesen, 2021-2024
Ola Johan Settem, 2021-2023
Karen Sofie Aasmyr, 2021-2023

Varamedlemmer:
1. vara Hans Aage Gravaas, 2021-2022
2. vara Elisabeth Brennhaug, 2021-2022
3. vara Hildegunn Sørfonn Husvegg, 2021-2022

Ansatterepresentanter
Bård Eirik Hallesby Norheim
Bjørg Marit Nyjordet
Truls Liland

Kristin Belt Skutlaberg, 1. vara
Lars Gaute Jøssang, 2. vara
Wenche Langeland, 3. vara
Tove Sneås Skauge, 4. vara
Ole Fredrik Norbye, 5. vara

Studentrepresentanter
Markus Dahr Berg
Vår Eline Nilsen, fast møtende vara

Fra administrasjonen
Sigbjørn Sødal, rektor
Harald Ims, sekretær