Eiere og styre

NLA Høgskolen er en privat høgskole og eies av syv kristne organisasjoner.

Disse eier NLA Høgskolen

Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Det Norske Misjonsselskap
Norsk Luthersk Misjonssamband
Normisjon
Indremisjonsforbundet
Søndagsskolen Norge
Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag

NLA Høgskolens styre består av

Knut Espeland, leder perioden 2019-2021
Helge Bjørkhaug perioden 2019-2023 
Magne Supphellen perioden 2019-2023
Inger Kari Søyland perioden 2017-2021
Vegard Soltveit perioden 2020-2024
Silje Wiig-Abban perioden 2020-2024

Vara

1. vara Kjersti Lilleassen perioden 2020-2021
2. vara Hans Aage Gravaas perioden 2020-2021
3. vara Karen Sofie Aasmyr perioden 2020-2021
4. vara Marius Økland perioden 2020-2021

Ansatterepresentanter
Bård Eirik Hallesby Norheim
Bjørg Marit Nyjordet
Truls Liland

Kristin Belt Skutlaberg, 1. vara
Lars Gaute Jøssang, 2. vara
Wenche Langeland, 3. vara
Tove Sneås Skauge, 4. vara
Ole Fredrik Norbye, 5. vara

Studentrepresentanter
Markus Dahr Berg

Vår Eline Nilsen, fast møtende vara
Don Huynh, 2. vara

Fra administrasjonen
Sigbjørn Sødal, rektor
Harald Ims, styrets sekretær