Eiere og styre

NLA Høgskolen er en privat høgskole og eies av syv kristne organisasjoner.

Disse eier NLA Høgskolen

Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Det Norske Misjonsselskap
Norsk Luthersk Misjonssamband
Normisjon
Indremisjonsforbundet
Søndagsskolen Norge
Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag

NLA Høgskolens styre består av

Knut Espeland, leder
Helge Bjørkhaug
Arne Lyngstad
Sidsel Høland Olausson
Ellen Netland
Inger Kari Søyland


Magne Supphellen, 1.vara
Hilde Sofie Stokke, 2. vara
Roar Flacké, 3. vara


Ansatterepresentanter
Per Ivar Kjærgård
Tone Sævi

Margunn Serigstad Dahle, 1. vara
Vegard Schow 2. vara

Studentrepresentanter
Herman Gabrielsen

Camilla Hermansen, 1. Vara

Fra administrasjonen
Erik Waaler, rektor
Pål-Rune Winther Jørgensen, styrets sekretær