Eiere og styre

NLA Høgskolen er en privat høgskole og eies av syv kristne organisasjoner.

Disse eier NLA Høgskolen

Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Det Norske Misjonsselskap
Norsk Luthersk Misjonssamband
Normisjon
Indremisjonsforbundet
Søndagsskolen Norge
Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag

NLA Høgskolens styre består av

Knut Espeland, leder perioden 2019-2021
Helge Bjørkhaug perioden 2019-2023 
Magne Supphellen perioden 2019-2023
Sidsel Høland Olausson perioden 2016-2020
Ellen Netland perioden 2016-2020
Inger Kari Søyland perioden 2017-2021

Vara

Roar Flacké, 1. vara for perioden 2019-2020
Vegard Soltveit 2. vara for perioden 2019-2020
Silje Wiig-Abban 3. vara for perioden 2019-2020


Ansatterepresentanter
Per Ivar Kjærgård
Tone Sævi

Margunn Serigstad Dahle, 1. vara
Vegard Schow 2. vara

Studentrepresentanter
Herman Gabrielsen

Camilla Hermansen, 1. vara

Fra administrasjonen
Erik Waaler, rektor
Pål-Rune Winther Jørgensen, styrets sekretær
Solfrid Ø. Ebbesen, kommunikasjonsleder