Ledelsen ved NLA Høgskolen

Rektoratet

Rektor

Prorektor for forskning og formidling

Prorektor for utdanning

Administrativ ledergruppe

Økonomi- og administrasjonssjef

Studiesjef

Kommunikasjonsleder

Profile Image
Solfrid Øvrebø Ebbesen

HR-leder

Profile Image
Elin Constanse Gilje

Vitenskapelig ledergruppe

Avdelingsleder teologi, religion og filosofi

Fungerende avdelingsleder pedagogikk

Avdelingsleder journalistikk

Profile Image
Hilde Kristin Dahlstrøm

Avdelingsleder interkulturelle studier

Avdelingsleder lærerutdanning

Avdelingsleder HSM, økonomi og administrasjon

Avdelingsleder musikk

Profile Image
Ole Kristian Kogstad