Ledelsen ved NLA Høgskolen

Rektoratet

Rektor

Profile Image
Sigbjørn Sødal
Rektor

Prorektor for forskning og formidling

Prorektor for utdanning

Administrativ ledergruppe

Økonomi- og administrasjonssjef

Studiesjef

Kommunikasjonsleder

Profile Image
Solfrid Øvrebø Ebbesen

HR-leder

Profile Image
Elin Constanse Gilje

Vitenskapelig ledergruppe

Avdelingsleder teologi, religion og filosofi

Profile Image
Gunnar Innerdal
Avdelingsleder teologi, religion og filosofi

Avdelingsleder pedagogikk

Profile Image
Einar Reigstad
Amanuensis i pedagogikk

Avdelingsleder journalistikk

Profile Image
Hilde Kristin Dahlstrøm
Avdelingsleder for journalistikk

Avdelingsleder interkulturelle studier

Profile Image
Solveig Omland
Avdelingsleder Interkulturelle studier

Avdelingsleder lærerutdanning

Profile Image
Grete Skjeggestad Meyer
Programansvarlig barnehagelærerutdanning

Avdelingsleder HSM, økonomi og administrasjon

Profile Image
Truls Liland
Avdelingsleder HSM, økonomi og administrasjon

Avdelingsleder musikk

Profile Image
Ole Kristian Kogstad
Avdelingsleder musikk