Ledelsen ved NLA Høgskolen

Rektor

Prorektor for utdanning

Prorektor for FoU

Studiesjef

Økonomi- og administrasjonssjef

Profile Image
Pål-Rune Winther Jørgensen

Personalsjef

Profile Image
Ingvill Kvalsnes Blom

Kommunikasjonsleder

Profile Image
Solfrid Øvrebø Ebbesen

Studieadministrativ leder

Profile Image
Mari Sagulin
Leder for internasjonalisering

Leder for strategisk utvikling

Kontorleder

Profile Image
Ragna Åreskjold Sørli

IT-leder

Regnskapsleder

Biblioteksleder