Ledige stillinger ved NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en akkreditert privat høgskole med et bredt studietilbud i Bergen, Oslo og i Kristiansand. NLA har et kristent verdigrunnlag og ansatte må arbeide i samsvar med høgskolens målsetting og reglement for institusjonen. Høgskolen har omtrent 2800 studenter og 300 ansatte.

Ledige stillinger

Jobb beskrivelse Frist Sted
Prof./Dosent/Førsteamanuensis/Førstelektor/Høgskolelektor i pedagogikk i barnehagelærerutdanningen

24. oktober 2021

Olav Bjordals veg 41, 5111 Breistein

Høgskolelektor i drama

24. oktober 2021

Olav Bjordals veg 41, 5111 Breistein

Studiekonsulent – fast stilling

31. oktober 2021

IT-konsulent

7. november 2021

Linstows gate 3, 0166 Oslo

Professor/førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i økonomi og administrasjon

7. november 2021

NLA Høgskolen

Professor/førsteamanuensis i pedagogikk med vekt på allmennpedagogikk/pedagogisk ledelse/spes ped

15. november 2021

Amalie Skrams vei 3, 5036 Bergen

Professor/assoc. prof. in Education with an emphasis in general edu./edu. leadership/special edu.

15. november 2021

Amalie Skrams vei 3, 5036 Bergen

Prosjektansvarlig (rådgivere)

15. november 2021