Ledige stillinger ved NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en akkreditert privat høgskole med et bredt studietilbud i Bergen, Oslo og i Kristiansand. NLA har et kristent verdigrunnlag og ansatte må arbeide i samsvar med høgskolens målsetting og reglement for institusjonen. Høgskolen har omtrent 2800 studenter og 300 ansatte.

Ledige stillinger

Jobb beskrivelse Frist Sted
Studiekonsulent eksamen Breistein

29. mai 2022

Olav Bjordals veg 41, 5111 Breistein

Controller

29. mai 2022

Bergen, Oslo eller Kristiansand

Høgskolelektor i interkulturelle studier

29. mai 2022

Amalie Skrams vei 3, 5036 Bergen

Studentassistent

31. mai 2022

Olav Bjordals veg 41, 5111 Breistein

Førsteamanuensis/førstelektor i musikk

6. juni 2022

Olav Bjordals veg 41, 5111 Breistein