Ledige stillinger ved NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en privat, akkreditert høgskole med et kristent verdigrunnlag. Ansatte må stå inne for og arbeide i samsvar med målsetting og reglement for institusjonen. Høgskolen har ca 2500 studenter og 250 ansatte fordelt på tre byer, Bergen, Kristiansand og Oslo.

Ledige stillinger

Jobb beskrivelse Frist Sted
Ledig stilling som økonomikonsulent i 100% stilling

15. desember 2019

Amalie Skrams vei 3, 5036 Bergen

Studiekonsulent

1. januar 2020

Samtale- og sjelesorgtjeneste

20. desember 2019

Amalie Skrams vei 3, 5036 Bergen