Ledige stillinger ved NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en privat, akkreditert høgskole med et kristent verdigrunnlag. Ansatte må stå inne for og arbeide i samsvar med målsetting og reglement for institusjonen. Høgskolen har ca 2000 studenter og 200 ansatte fordelt på tre byer, Bergen, Kristiansand og Oslo.

Ledige stillinger

Jobb beskrivelse Frist Sted
Studiekonsulent – opptak

1. januar 2019

Studiekonsulent

1. januar 2019