Ledige stillinger ved NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en akkreditert privat høgskole med et bredt studietilbud i Bergen, Oslo og i Kristiansand. NLA har et kristent verdigrunnlag og ansatte må arbeide i samsvar med høgskolens målsetting og reglement for institusjonen. Høgskolen har ca 2700 studenter og 270 ansatte.

Ledige stillinger

Jobb beskrivelse Frist Sted
Rådgiver for internasjonalisering

25. april 2021

Linstows gate 3

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i samfunnsfag

26. april 2021

Oslo/ Bergen

HR rådgiver/konsulent

2. mai 2021

Amalie Skrams vei 3, 5036 Bergen

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i musikk

3. mai 2021

Olav Bjordals veg 41, 5111 Breistein