Ledige stillinger ved NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en privat, akkreditert høgskole med et kristent verdigrunnlag. Ansatte må stå inne for og arbeide i samsvar med målsetting og reglement for institusjonen. Høgskolen har ca 2500 studenter og 250 ansatte fordelt på tre byer, Bergen, Kristiansand og Oslo.

Ledige stillinger

Jobb beskrivelse Frist Sted
Førsteamanuensis i interkulturelle studier

24. februar 2019

Campus Bergen

Forskningsrådgiver

27. februar 2019

Campus Bergen eller Oslo

Stipendiatstillinger KRLE Oslo og Bergen

15. mars 2019

Campus Bergen eller Oslo

Stipendiatstilling med undervisningsforpliktelser ved TRF Oslo

15. mars 2019

Campus Oslo