Magasinet Servus

Kommunikasjon med venner av NLA Høgskolen og tidligere studenter er viktig for oss som høgskole. Våre magasiner har vært en av de viktigste kanalene i dette arbeidet.

De tidligere magasinene Hilsen, M-Link og Staffeldtsnytt er nå slått sammen til Servus, og Servus vil fortsette tjenesten som en viktig kanal for kommunikasjon med venner av NLA Høgskolen og studenter i fremtiden.

Du som har mottatt NLA Hilsen, M-link og Staffeldtsnytt vil nå motta Servus i posten. Vi håper at du vil finne mye godt å lese i magasinet, både om det studiestedet du kjenner best og om de andre.

Ordet Servus er latinsk og betyr «slave» eller «tjener». Servus er i dag en tradisjonell, uformell hilsen i store deler av Sentral-Europa og betyr i kortform «jeg er din tjener» eller «til tjeneste». Navnet kan også ses i sammenheng med tittelen amanuensis. Ordet amanuensis har i følge en latinsk ordbok (Steinnes & Vandvik, 1965, s. 44 og 2) sammenheng med uttrykket «a manu servus». En amanuensis skulle være årvåken og hjelpe andre («servere») ved å bruke hånden «a manu», altså ved å skrive.

Dersom du ønsker å starte gratis abonnement av Servus, kan du skrive bestille bladet ved å sende en mail til servus@nla.no.