Media og presse

Pressehenvendelser

Rektor

Profile Image
Sigbjørn Sødal
Rektor

Kommunikasjonsleder

Profile Image
Solfrid Øvrebø Ebbesen


For høyoppløselige bilder og logoer, gå her.


Utdanning

Ønsker du kontakt med vitenskapelig ansatte innenfor et bestemt fagfelt?

Prorektor for utdanning

Profile Image
Amund Langøy
Prorektor for utdanning


Forskningsformidling

Ønsker du kontakt med forskere innenfor et bestemt fagfelt?

Konstituert prorektor for forskning og utvikling

Se for øvrig listen over alle ansatte her.


Studentdemokratiet på NLA

Se informasjon om tillitsvalgte på Studentparlamentets egne nettsider.