NLA Høgskolens historie

Det startet i Bergen i 1966 med det som da het Norsk Lærerakademi. Siden den gang, etter flere fusjoner, er NLA Høgskolen blitt en solid høgskole med stor faglig bredde.

Ideen bak det som i dag er NLA Høgskolen var ønsket om en lærerhøgskole med tydelig kristent fundament. Denne drømmen ble oppfylt i 1966 da sju kristne organisasjoner, under ledelse av rektor Hans Bovim, startet Norsk Lærerakademi i Bergen.

I 1968 startet undervisningen i kristendomskunnskap og i 1976 startet undervisningen i pedagogikk. Da hadde lærerakademiet flyttet inn i nybygg i bydelen Sandviken.

Nye fag kom til, som ex fac/ex.phil og interkulturell forståelse, og etter hvert ble institusjonen bygd opp til undervisning på masternivå.

I 1996 startet eierne en ny lærerutdanning på Breistein i Åsane. Etter hvert ble det også en ny førskolelærerutdanning. 

NLA Lærerutdanning

Ansatte på NLA Lærerhøgskolen 1995/1996: Foran f.v.: Bjarne Kvam, Stig Nesse. Andre rekke: Jan Rantrud, Lars Gaute Jøssang, Berit Nøst Dale, Astrid Øien Halsnes, Harriet Garlid.
Bakerst: Svenning Bjørke, Jarle Blindheim, Øystein Rønhovde.
Fotograf: Marit Hommedal

I 2010 fusjonerte de to høgskolene i Sandviken og Åsane, og og ble til NLA Høgskolen.

I 2013 fusjonerte NLA med Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand og Høgskolen i Staffeldtsgate i Oslo.

NLA representerer i dag en stor faglig bredde og starter nå høsten 2018 ny lærerutdanning i Oslo. I september vil vi feire 50-års jubileum med en stor fest for ansatte, studenter, alumni, eierorganisasjoner og samarbeidspartnere.