NLA Høgskolens historie

NLA Høgskolen er realiseringen av en gammel drøm.

Kristne mennesker i Norge ville etablere en lærerhøgskole med et tydelig kristent fundament. Denne drømmen ble først oppfylt i 1966 da sju kristne organisasjoner, under ledelse av rektor Hans Bovim, startet Norsk Lærerakademi lokalisert i Bergen.

I 1968 startet undervisningen i kristendomskunnskap opp og i 1976 startet undervisningen i pedagogikk. Da hadde lærerakademiet flyttet inn i nybygg i Sandviken bydel.

Nye fag/tema kom til: ex fac/ex.phil, Interkulturell Forståelse m.m., og etter hvert ble institusjonen bygd opp til undervisning på masternivå.

I 1996 startet eierne en ny lærerutdanning på Breistein i Åsane. Etter hvert ble det også en ny førskolelærerutdanning.

NLA Lærerutdanning

Ansatte på NLA Lærerhøgskolen 1995/1996: Foran f.v.: Bjarne Kvam, Stig Nesse. Andre rekke: Jan Rantrud, Lars Gaute Jøssang, Berit Nøst Dale, Astrid Øien Halsnes, Harriet Garlid.
Bakerst: Svenning Bjørke, Jarle Blindheim, Øystein Rønhovde.
Fotograf: Marit Hommedal

I 2010 fusjonerte de to høgskolene og i dag heter institusjonen NLA Høgskolen.

I 2013 fusjonerte NLA med Mediehøgskolen på Gimlekollen i Kristiansand og Høgskolen i Staffeldtsgate i Oslo.

NLA representerer i dag en stor faglig bredde og vil høsten 2018 starte en ny lærerutdanning i Oslo.

NLA Høgskolen vil i september 2018 markere sitt 50 års jubileum.