NLA Samarbeid

NLA Høgskolen tilbyr flere former for etter- og videreutdanning, for deg som ønsker å gjennomføre på deltid eller fulltid.

Vi har tilbud for de fleste yrkesgrupper, fra korte kurs til hele masterprogram.

Uansett vil vi bidra til at du får en livslang læring og står bedre rustet til å klare arbeidslivet.

Som akkreditert høgskole på et kristent verdigrunnlag har NLA Høgskolen et særlig ansvar for å få frem resultater av særpreget sitt gjennom formidling av forskning og utviklingsarbeid, gjennom samarbeid om studier og forskning med andre uh-institusjoner, og i andre former for ekstern samfunnskontakt. Med dette kan samfunnet tilføres verdier fra høgskolen samtidig som høgskolen får impulser utenfor og kan blir mer profilert og attraktiv for studenter og akademisk personale. Det er mange tiltak vil inngå i denne interaksjonen med samfunnet.