Personvern og sikkerhet

Sikresiden.no

NLA Høgskolen er med i sikresiden.no, som er tilpasset UH-sektoren. På sikresiden.no finner du blant annet

  • råd om hva du skal gjøre i en krisesituajson
  • opplæring i viktige sikkerhetstemaer
  • lokal informasjon om sikkerhet og beredskap

Personvern

Her vil du finne informasjon om hvordan høgskolen behandler opplysninger om deg som student eller ansatt.