Semesterstart Bergen

Hjertelig velkommen til nye og gamle studenter ved NLA Høgskolens studiested i Sandviken eller på Breistein!

TimeEdit finner du tidspunkt for undervisning fra januar.

Nedenfor er oppstartsinformasjon for nye emner. Sett deg godt inn i informasjonen du finner der. Merk at det kan bli endringer pga. smittesituasjonen - følg med på dine studier i Canvas.

Er du ny student, finner du viktig informasjon på Studiestart ved NLA Høgskolen

Oppstartsinformasjon

Master i teologi

Våren 2022 undervises det i følgende emner:

TEOL302 Det nye testamente: tekst og tolkning (15 stp.) 
Emneansvarlig: Thomas Bokedal

TEOL304 Systematisk-teologiske grunnlagsspørsmål og dogmatikk (15 stp.) 
Emneansvarlig: Gunnar Innerdal

Søk opp undervisningstider her: TimeEdit NLA Høgskolen

Søk opp emneplaner her: https://www.nla.no/for-studenter/studie--og-emneplaner/

Timeplaninformasjon blir lagt ut TimeEdit. Den vil bli oppdatert ved eventuelle endringer mht. dato og klokkeslett for oppstart av de forskjellige emnene. Undervisningsplanene vil ligge i Canvas før semesterstart.  

I løpet av studieåret er det viktig og nødvendig at du holder deg kontinuerlig orientert om den informasjon som legges ut i Canvas. Eventuelle endringer i undervisningsplaner vil bli kunngjort her, likedan viktig informasjon om oppgaveinnlevering og eksamen. 

Har du spørsmål angående masterstudiet i teologi, ring 55 54 07 00. 

Enkeltemner i teologi og religion

Oversikt over emner på bachelornivå innen teologi og religion som undervises våren 2022: 

REL113 Religion, kultur og samfunn (10 stp.) 
Emneansvarlig: Johanna Bokedal

REL114 Indiske Religioner og nyreligiøsitet (10 stp.) 
Emneansvarlig: Johanna Bokedal

REL150 Livssyn og etikk (10 stp.) 
Emneansvarlig: Hans Bringeland

REL160 Religionsdidaktikk (10 stp.) *
Emneansvarlig: Sæbjørg H. Kjeka

REL170 Modernitetens idéhistorie (10 stp.)  
Emneansvarlig: Ståle J. Kristiansen 

TEOL140 Teologi for en misjonal kirke (10 stp.)*
Emneansvarlig: Rolf Kjøde  

RELPED120 Ledelsesfilosofi (10 stp)  
Emneansvarlig: Rolf Kjøde 

RELPED130 Danning og trosopplæring  - barn og unge (10 stp)  
Emneansvarlig: Rune Øystese 

TEOL201 Kristologi i møte med vår tid (10 stp.) 
Emneansvarlig: Tomas Bokedal  

TEOL211 Gammeltestamentlig metode og eksegese (10 stp)  
Emneansvarlig: Francis Borchardt

REL207 Religion, myte og identitet i populærkulturen (10 stp)  
Emneansvarlig: Ståle J. Kristiansen

RELPED230 Innovasjon og læring i kirkelig kontekst (10 stp)  
Emneansvarlig: Rune Øystese

Søk opp undervisningstider her: TimeEdit NLA Høgskolen
Den vil bli oppdatert ved eventuelle endringer mht. dato og klokkeslett for oppstart av de forskjellige emnene. Undervisningsplanene vil ligge i Canvas før semesterstart.  

Søk opp emneplaner her.


*I emnene TEOL140, og REL160 inngår en praksisperiode hvor det er krav om at du legger frem politiattest. Attesten må være levert og godkjent før du kan starte opp i praksis. Merk også at noen av emnene har forkunnskapskrav. 

I løpet av studieåret er det viktig og nødvendig at du holder deg kontinuerlig orientert om den informasjon som legges ut i Canvas. Eventuelle endringer i undervisningsplaner vil bli kunngjort her, likedan viktig informasjon om oppgaveinnlevering og eksamen.  

Har du spørsmål angående studiet, ring NLA på 55 54 07 00.  

Hjertelig velkommen til NLA!

Pedagogikk

Oppstartsinformasjon

Merk at undervisning som er satt opp med fysisk oppmøte kan måtte gå digitalt grunnet Covid-19, hold deg oppdatert på dette i Canvas.

P101-104: Uke 1: Tirsdag 4.1 kl.08:35 digitalt: se Canvas.
Emneansvarlig: Kjell Oppdal

P240: Uke 1: Fredag 7.1 kl. 12:15 digitalt: Se Canvas.
Emneansvarlig: Kalisha Wills

P261: Uke 2: Mandag 10.01 kl. 12:15 digitalt: Se Canvas.
Emneansvarlig: Anita Nygård og Marit Mjøs

P262: Uke 3: Torsdag 20.01 kl. 08:35 digitalt: Se Canvas.
Emneansvarlig: Kamilla Furnes Hauge

P272: Uke 2: Tirsdag 11.01 kl. 12:15 digitalt: Se Canvas.
Emneansvarlig: Anita Nygård

P273: Uke 3: Mandag 17.01 kl. 09:00 digitalt: Se Canvas.
Emneansvarlig:  Gila Hammer Furnes

P290: Uke 1: Tirsdag 4.1 kl.10.30 digitalt: se Canvas.
Emneansvarlig: Sissel Gerritsen

P291: Uke 1: Tirsdag 4.1 kl.10:30 digitalt: se Canvas.
Emneansvarlig: Kamilla Furnes Hauge

Emner på masternivå: se Canvas.

Du finner mer informasjon om emnene ved å søke opp emnekoden i søkefeltet på NLA.no

Ved spørsmål

Studiekonsulent Miriam Bjånesøy Pedersen er kontaktperson for alle studieadministrative spørsmål for pedagogikk-studentene. Du kan bestille studieveiledning på Zoom/telefon med henne via dette skjemaet.
Telefon: 55 54 07 48
e-post: mirped@nla.no.

Ex.phil og ex.fac

Undervisningen i EX101 Examen Philosophicum er planlagt å starte onsdag 12. januar.

Undervisningen i EX102 Examen Facultatum starter etter planen 09. mars når undervisningen i EX101 er ferdig.  

Søk opp undervisningstider her: TimeEdit NLA Høgskolen

Undervisningsplanene vil ligge i Canvas før semesterstart. Endringer vil bli publisert på Canvas. 

I løpet av studieåret er det viktig og nødvendig at du holder deg kontinuerlig orientert om den informasjon som legges ut i Canvas. Eventuelle endringer i undervisningsplaner vil bli kunngjort her, likedan viktig informasjon om oppgaveinnlevering og eksamen. Informasjon finner du på studentweb og Canvas.  

For studenter som ønsker å ta et helt semester bestående av 30 studiepoeng (EX101 og EX102 er 10 sp hver) kan vi anbefale emnet REL170 Modernitetens idéhistorie som også tilbys i vår, emneansvarlig er Ståle Johannes Kristiansen. 

Har du spørsmål angående studiet, ring NLA på tlf. 55 54 07 00.  

Hjertelig velkommen til NLA! 

Intercultural studies / Interkulturell forståelse

This spring NLA offers three courses in English in intercultural studies:

IKF210 Worldview
You can read more about the course here.
IKF210 will have lectures Tuesdays, see here. First lecture will be on January 11th, from 08.35-11.15.

IKF217 Education in a global comparative perspective
You can read more about the course here.
IKF217 will have lectures on Mondays, see here. First lecture will be on January 17th, from 08.35 - 11.15

IKF225 Intercultural approaches to Human Rights.
You can read more about the course here.
IKF225 will have lectures on Wednesdays, see here. First lecture will be on January 12th from 08.35–11.15.

For international students

There is orientation days January 7th and January 10th. The introduction programme for the international students will be announced separately. Åse Mørkve will send an e-mail with the program for those two days.

Semester registration and semester fee

You will get an e-mail from the admission office with your student number and a pin code. You can use your PIN code to log into Studentweb and registate your exams for the semester, as well as to activecate your user account. We will say more about this in the orientation days. 

When you register for the semester, check that you’re updated address(es) is registered, and register for teaching and assessment. If the registration is successful, the notice that you must register for the semester disappears from the front page of Studentweb.

Canvas is our digital learning platform. Make sure to register as early as possible. In Canvas you will find information about your courses, the calendar of this semester and important information you will need to know. We recommend you login in every day to stay updated. 
Please contact us at +47 555 40 700 for any question regarding semester start (such as semester fee, Canvas and other services access, etc.). They will transfer you to someone that can help you.

For Norwegian students enrolled in the bachelorprogram (Information only in Norwegian)

Det vil tilbys tre IKF-emner på 200-nivå på engelsk vårsemesteret 2022. I tillegg til disse tre emnene kan studenter som har søkt om undervisningsopptak innen 15. desember ta IKF290 Bacheloroppgaven. For studenter som skal begynne 4. semester ligger det i anbefalt studieløp å ta Ex.phil og Ex.fac. dette semesteret.

Onsdag 11. Januar vil det bli arrangert et infomøte for alle bachelorstudenter fra klokken 12.00-13.30. Her vil det bli gitt viktig informasjon om semesteret, informasjon om praksisemnet IKF226, og informasjon om utveksling for høsten 2022. Spesielt de siste to punktene har frister tidlig i semesteret, så om dette er noe som er aktuelt for deg, så anbefaler jeg at du kommer på dette. Infomøtet vi være på norsk. Dere kan ta kontakt med Kristin om dere har noen spørsmål knyttet til vårsemesteret.

 

Behov for tilrettelegging?

Ta kontakt med en studieveileder i god tid før studiestart hvis du har behov for ekstra tilrettelegging. På denne måten kan vi sammen forberede en god studiestart. Se ellers Tilrettelegging for mer informasjon.

Studentlivet i Bergen

Student Bergen er en studentportal som driftes av Utdanning i Bergen. Her finner du tips om fjellturer, badesteder, museer, festivaler og kulturarrangører i tillegg til annen praktisk informasjon.

robert-bye-4jHzJU1PcU8-unsplash.jpg

På nettsidene til Utdanning i Bergen finner du en bred oversikt over studentorganisasjoner og velferdstilbud rettet mot deg som studerer i Bergen. I tillegg kan du finne en oppdatert og fyldig kalender som viser ulike kulturarrangement og hendelser.

Følg med på Utdanning i Bergen sine Facebooksider for jevnlig oppdatering over studentaktiviteter i Bergen.

Er du nysgjerrig på studiestedet ditt?

Her kan du lese mer om NLA Høgskolens to studiesteder i Bergen.