Semesterstart våren 2022

Velkommen til nye eller gamle studenter ved NLA Kristiansand på Gimlekollen!

TimeEdit finner du tidspunkt for undervisning fra januar 2022.

Nedenfor er oppstartsinformasjon for nye emner. Sett deg godt inn i informasjonen du finner der. Merk at det kan bli endringer pga. smittesituasjonen - følg med på dine studier i Canvas.

Er du ny student, finner du viktig informasjon på  Studiestart ved NLA Høgskolen.

Journalistikk

Etter juleferien møtes 1. og 2. årsstudentene til den store fellespraksisen. 3. år har obligatoriske innføringsdager før ekstern praksis.

Følg instruksene for oppmelding og tilgang til Canvas, og orienter deg i Canvas når du har fått tilgang til dette.

Om du har spørsmål, ta kontakt med studieadministrasjonen v/ Vibecke Wales.

Oppmøte

1. år tar emnet Journalistikk 2 (JO 112)

2. år tar emnet Journalistikk 4 (JO214A eller B).

Se epost sendt 17. desember.

NB: All denne undervisningen er obligatorisk - både på første og andre år, og i praksisperioder er det skole hver dag.

3. år:

 • emne JO220 møtes til obligatoriske innføringsdager – start mandag 3. januar 9.15. Digital undervisning hele uke 1.
 • emne 3JO230 møtes til obligatorisk innføringsdager fredag, 7. januar 9.15

Du finner undervisningsplanen i canvas-rommet for emnet ditt, så følg med på eventuelle endringer.

Interkulturell kommunikasjon nett

Første digitale seminar er onsdag 5. januar kl. 15. Dette er et informasjonsmøte som først og fremst er for dere som er nye nettstudenter. Om du har tatt nettemner før, og ønsker å være med, er du hjertelig velkommen. Dere finner informasjon om møtet i canvasrommet «Fellesrom IK-nett» (i Kunngjøringer).

Læringsplattformen Canvas

Informasjon om oppmelding og tilgang til Canvas finner du her.

I canvasrommene finner du informasjon om emnene du skal ta. På det digitale seminaret som er nevnt over, vil du få en innføring i hvordan canvasrommene er lagt opp og emneansvarlig er tilgjengelig for spørsmål. Om du har faglige spørsmål før seminaret, still spørsmål i chat som dere finner i canvasrommet «Fellesrom IK-nett».
Sti: Moduler > Informasjon > CHAT – Still spørsmål.

Om du har spørsmål, ta kontakt med studieadministrasjonen ved Vibecke Wales.

Hjertelig velkommen som student ved NLA Høgskolen!

Interkulturell kommunikasjon og interkulturell forståelse

Dette vårsemesteret tilbys følgende emner:

For IK årsstudenter
3IK114 Etnografisk prosjekt starter 4. januar kl. 9.
3IK115 Interkulturell kommunikasjon: Teoretisk fordypning starter senere.

For IKF bachelorstudenter:
IKF290 Bacheloroppgave starter 4. januar kl. 12.
Undervisningstidspunktene ligger tilgjengelig i 3IK FELLESROM når det er klart.

IKF bachelorstudenter har også mulighet til å ta emnene ex. phil og ex. fac.

Mer informasjon
Om du har faglige spørsmål før oppstart, still spørsmål i chat som dere finner i canvasrommet «3IK FELLESROM». Sti: Moduler > Informasjon > CHAT – Still spørsmål.

Timeplanen finner dere i TimeEdit. Søk opp aktuelt emne og periode.

Informasjon om oppmelding og tilgang til Canvas. Dette finner du her.

Om du har spørsmål, ta kontakt med studieadministrasjonen ved Vibecke Wales.

Kommunikasjon og livssyn

På grunn av Covid-19 vil undervisningen periodevis være digital våren 2022. Det henvises til løpende orientering på nla.no og i Canvas.

Emnet Kristen tro som livssyn (3KL102)

Kursdager er 5.-7. januar (fra 10.00 til 14.30 hver dag).

 • Undervisningen vil være digital og overføres via Zoom.
 • Kursdagene er en obligatorisk del av emnet. De som ikke kan delta live, kan se opptak av undervisning i etterkant, og vil få ekstra arbeidskrav knyttet til opptak og pensum.
 • Lenke til digital undervisning vil legges i Canvas og i Facebook-gruppen (se under).
 • 3KL102 kan tas som enkeltemne eller som integrert del av årsstudiet i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk.

Emnet Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv (3KL107)

3KL107 Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv tilbys våren 2022 med tre digitale samlinger samt en fysisk samling på Gimlekollen:

 • Første digitale samling er torsdag 6. januar, mens de neste to samlingene er torsdagene 3. mars og 12. mai. Tidsrammen hver gang er 16.00 ­- 20.00.
 • Fysisk samling på Gimlekollen er 28.-29. april (fra 10.00 torsdag til 16.00 fredag).
 • Fremmøte til samlingene er obligatorisk.

Andre KL-emner med kursdager

 • 3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv-4. mars.
 • 3KL109 Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier-27. april.
 • 3KL204 Bibelformidling og bibelfortolkning og 21. mars.

Merknad: 3KL103 og 3KL109 kan tas som enkeltemner eller som integrert del av årsstudiet i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk.

KL-emner med individuell oppfølging

Følgende emner tilbys våren 2022 med individuell oppfølging:

 • 3KL212 Teori og metode i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk
 • 3KL213 Pluralisme, identitet og kristent livssyn
 • 3KL214 Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på livssyn

Ex. phil. og ex. fac.

Det tilbys også undervisning i EX101 og EX102 i Kristiansand våren 2022. Fagmiljøet i KL er ansvarlige for denne undervisningen som er lagt til torsdager etter lunsj.

Facebook

Vi har en Facebook-gruppe hvor det er lett å holde kontakt med andre studenter og lærere, hvor du kan stille spørsmål og få gode tips. Om du er ny student på KL, bli gjerne med i den snarest mulig!

Kontakt Bjørn Hinderaker via Facebook for å bli lagt til i gruppa.

Hauge School of Management

I studieplanen for bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor i innovasjon og ledelse finner dere oversikt over emnene for 2. semester.  Merk: Det undervises også i HSM104. 

Følg med på Canvas for mer informasjon om emnene. 

Timeplanen er lagt ut i TimeEdit.  
I januar er undervisningen digital.  

Digital semesteroppstart – 10. januar

Det blir felles digital semester-oppstart for studenter både i Oslo og Kristiansand på Zoom mandag 10. januar, 09.50-14.30.  Følg med på Canvas for mer informasjon om dagen.

  

  
Nyttig informasjon for deg som er ny student i Kristiansand:

Pensumlitteratur

Alle studenter kan bestille pensumlitteratur direkte fra fagbokhandleren Sørbok. Det tas opp fellesbestillinger i løpet av oppstartsukene, og bøkene blir levert på campus.

Timeplan

Alle timeplaner blir publisert på TimeEdit. Disse vil være tilgjengelige ved studiestart.

Sosiale medier

Følg NLA Høgskolen på Facebook og Instagram for å få med deg hva som skjer på høgskolens ulike campuser. I tillegg har journalistikkmiljøet og Kommunikasjon og livssyn egne Facebooksider.

Tilrettelegging

Ta kontakt med en studieveileder i god tid før studiestart hvis du har behov for ekstra tilrettelegging. På denne måten kan vi sammen forberede en god studiestart. Se ellers Tilrettelegging for mer informasjon. 


Er du nysgjerrig på studiestedet?

Bli kjent med NLA Kristiansand på Gimlekollen!

SiA - Studentsamskipnaden i Agder

Som student ved NLA Høgskolen Kristiansand har du tilgang til alle tilbud SiA gir til studenter. Det innebærer helsetjenester, bolig, barnehage, trening og mye mer. Sjekk deres nettside www.sia.no.

Lurer du på noe?

Spørsmål om studiestart i Kristiansand rettes til en av våre studiekonsulenter.

Profile Image
Vibecke Wales
Studiekonsulent

Profile Image
Pamela Melhus
Studiekonsulent

Profile Image
Hilde Myra
Studiekonsulent Kristiansand