4IL203 Økonomisk historie med fokus på Haugianske virksomheter

Alle versjoner:
4IL203 (2022—2023)
4IL203 (2021—2022)
4IL203 (2020—2021)
4IL203 (2019—2020)
4IL203 (2018—2019)
4IL203 (2017—2018)

Emnekode: 4IL203

Emnenavn: Økonomisk historie med fokus på Haugianske virksomheter

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 7,5 poeng

Enkeltemne: Nei

Relevans i studieprogrammet

Valgemne i bachelor i innovasjon og ledelse.

Innledning

Empirisk forskning har en tendens til å konkludere med at religiøs tilhørighet er viktig for økonomisk mentalitet, entreprenørskap, ytelse og utvikling.

Dette kurset kartlegger påvirkning av protestantiske etikk på disse faktorene. Både teoretiske og empiriske tilnærminger til historie teologi og økonomisk historie ved å belyse utviklingen.

Sentralt i dette kurset er Hans Nielsen Hauge, den norske legpredikant, forfatter og industrimannen. Vi vil se nærmere på hans motivasjon, karriere og betydning for norsk entreprenørskap og økonomisk utvikling fra 1800 til i dag. Målet er å plassere ham, og tradisjonen etter ham i et nasjonalt og internasjonalt utviklingsperspektiv.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for Hans Nielsen Hauges innflytelse i hans samtid og frem til i dag
 • relatere Hauges virksomhet til et større historisk perspektiv fra år 1500 til i dag

Generell kompetanse

Studenten kan

 • resonnere over hvilke økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser tro- og verdispørsmål har

Innhold

 • Internasjonal og norsk økonomisk utvikling og fra 1500 til i dag
 • Protestantiske etikk og økonomisk utvikling – teorier og empiriske funn
 • Hans Nielsen Hauge som industrialist
 • Hauges teologi og praktisk kristendom
 • Hauges motivasjon
 • Haugianske gründere fra 1800 til idag
 • Puritansk og haugiansk etikk
 • Betydningen av nettverk i den haugianske virksomheter
 • Den puritanske innvirkning på det norske og internasjonale samfunn

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for studenten: ca. 210 timer.

Arbeidskrav

Innlevering av gruppeoppgave

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell hjemmeeksamen, 48 timer

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det benyttes gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Emnesperre

4ØKADM302

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til Kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

https://bibsys-ud.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_NLA/lists?&auth=SAML&courseCode=UE_254_4IL203_1_2022_HØST_1