Forkurs i matematikk

NLA Høgskolen tilbyr forkurs i matematikk for å komme inn på grunnskolelærerutdanningen for deg som ikke oppfyller minimumskravet om 4 i matematikk.

Forkurs i matematikk for å dekke opptakskrav til grunnskolelærer

Fra og med opptak til studieåret 2016/2017 har Kunnskapsdepartementet vedtatt et nytt opptakskrav til grunnskolelærer. Dersom du søker til disse studiene må du dokumentere et gjenomsnitt på minst karakteren 4 i matematikk (224 timer).

Opptaksravet til grunnskolelærer blir dermed 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3 i norsk (393 timer) og 4 i matematikk (224 timer).

Du dekker også karakterkravet i matematikk dersom du har bestått et av programfagene S1, S2, R1 eller R2.

Forkurs

Dersom du dekker opptakskravene i grunnskolelærerutdanningen etter den gamle ordningen, men ikke dekker kravet om minst karakteren 4 i matematikk vil du få tilbud om forkurs.

Dette tilbudet gjelder dersom du har:

  • gjennomsnittskarater mellom 3,0 og 3,99 i matematikk (224 timer)
  • gjennomsnittskarakter 3,0 eller bedre i norsk (393 timer)
  • minst 35 skolepoeng

Resultatet av forkurset teller ikke med i poengberegningen av søknaden din, og gir ikke uttelling for de andre studiene du søker.

Tilbudet kombinerer samlinger og nettundervisning. Samlingene er anbefalte, men ikke obligatoriske. Det vil bli inntil 5 dager med samlingsbasert læringsaktivitet ved NLA i Bergen fordelt på to av ukene. I tillegg vil det bli tilbud om nettundervisning regelmessig hver uke fram til eksamen. Det vil bli gitt individuell veiledning knyttet til arbeid med relevante oppgaver, fortrinnsvis på nett.

Forkurset tilbys om sommeren og varer i 4 uker.

Søknadsprosess

For å melde deg på forkurset må du søke opptak til høyere utdanning innen søknadsfristen 15.april. Du må søke om opptak til forkurset gjennom Samordna opptak. Informasjon om påmelding blir lagt ut i løpet av våren, og du får e-post når du kan melde deg på forkurset.

Du får svar på søknaden om studieplass 20.juli. Du konkurrerer om studieplass på vanlig måte og innenfor den kvoten du er kvalifisert for. Dersom karakterkravet i matematikk er det eneste du mangler for å blir kvalifisert, og du har nok poeng til å komme inn på studiet du har søkt, får du betinget tilbud om studieplass.

Forkurset begynner allerede før hovedopptaket 20.juli, og du vil derfor ikke vite om du har fått betinget opptak før du er godt i gang med forkurset. Dersom du får tilbud om ønsket studieplass i hovedopptaket må du takke ja til denne.

Dersom du består forkurset beholder du studieplassen og kan begynne på lærerutdanningen. Dersom du ikke består forkurset kan du ikke begynne på lærerstudiet. Du vil da få tilbud om studieplass på det høyeste prioriterte studieønsket som du er kvalifisert for og som du ville ha konkurrert deg inn på i hovedopptaket.