Forkurs i matematikk i Bergen og Oslo

NLA Høgskolen tilbyr sommerkurs i matte for deg som vil komme inn på lærerutdanningen og skal klare kravet om 4 i matematikk.

NLA Høgskolen sine mattekurs er på våre campus i sentrum av Oslo og Bergen, og du kan melde deg på selv om du skal begynne på lærerutdanningen et annet sted. Hos oss får du fem timer med kurs alle hverdagene fra mandag 1. juli til prøvedagen mandag 29. juli.

Bergen: NLA Høgskolen i Sandviken 

Oslo: Kurset bruker i år lokalene til Metis Privatskole Oslo, som har adresse Grensen 13. Skolen ligger rett ved Stortinget T-banestasjon, og det går trikk rett utenfor døren.

Selve prøven tar du i lokalene til NLA Høgskolen i Staffeldtsgate. Siste kursdag 26. juli er vi også i Staffeldtsgate, slik at du får bli kjent med lokalene og får ordnet nettilgang før selve prøvedagen.

For at du skal klare kravet

Kurslæreren er med hele dagen og vil hjelpe deg i arbeidet. Som kursdeltager følger du før lunsj en direktesendt streaming av gode forelesninger via en egen nettportal, og når du lurer på noe underveis kan du med en gang spørre lærerne i chatten. Forelesningene er delt opp i tre deler, og det er 15 minutters pause mellom hver del. Etter lunsjen løser du oppgaver og får veiledning sammen med læreren og de andre kursdeltagerne.

Du bruker din egen PC både under kurset og på prøven, og sammen med mye annet bra læremateriell blir forelesningene liggende tilgjengelig i nettportalen frem til prøven, slik at du kan gå tilbake og repetere det du selv vil jobbe med. Her kan du også logge inn og få tilgang til alt når du ikke er på campus.

Både forelesningene og oppgavene blir laget spesielt for at du skal klare prøven. Det er dyktige mattelærere fra privatskolen Metis som har ansvar for undervisningen.

Kursdagene begynner klokken 9.15 og slutter klokken 14.15 hver dag. På prøvedagen gjelder egne tidspunkt.

Søke plass

For å melde deg på forkurset må du ha søkt opptak til lærerutdanning innen søknadsfristen 15. april. Du må søke om opptak til forkurset gjennom Samordna opptak. Informasjon om påmelding blir lagt ut i løpet av våren, og du får e-post når du kan melde deg på forkurset.

Du får svar på søknaden om studieplass på lærerutdanning 20. juli. Du konkurrerer om studieplass på vanlig måte og innenfor den kvoten du er kvalifisert for. Dersom karakterkravet i matematikk er det eneste du mangler for å blir kvalifisert, og du har nok poeng til å komme inn på studiet du har søkt, får du betinget tilbud om studieplass.

Forkurset begynner allerede før hovedopptaket 20.juli, og du vil derfor ikke vite om du har fått betinget opptak før du er godt i gang med forkurset. Dersom du får tilbud om ønsket studieplass i hovedopptaket må du takke ja til denne.

Dersom du består forkurset beholder du studieplassen og kan begynne på lærerutdanningen. Dersom du ikke består forkurset kan du ikke begynne på lærerstudiet. Du vil da få tilbud om studieplass på det høyeste prioriterte studieønsket som du er kvalifisert for og som du ville ha konkurrert deg inn på i hovedopptaket.

Opptakskrav

Dersom du søker grunnskolelærerutdanning må du dokumentere et gjennomsnitt på minst karakteren 4 i matematikk (224 timer).

Opptakskravet til grunnskolelærer blir dermed 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3 i norsk (393 timer) og 4 i matematikk (224 timer).

Du dekker også karakterkravet i matematikk dersom du har bestått et av programfagene S1, S2, R1 eller R2.

Dersom du dekker opptakskravene i grunnskolelærerutdanningen etter den gamle ordningen, men ikke dekker kravet om minst karakteren 4 i matematikk vil du få tilbud om forkurs.

Dette tilbudet gjelder dersom du har:

  • gjennomsnittskarater mellom 3,0 og 3,99 i matematikk (224 timer)
  • gjennomsnittskarakter 3,0 eller bedre i norsk (393 timer)
  • minst 35 skolepoeng

Resultatet av forkurset teller ikke med i poengberegningen av søknaden din, og gir ikke uttelling for de andre studiene du søker.

Økonomi

Kurset og alt læremateriell er gratis, men du har med og bruker din egen PC. 

Du kan søke Lånekassen om støtte.

 

Spørsmål?

Profile Image
Anja Underhaug Gjerde
Plassleder studieadministrasjonen

Spørsmål om tilbudet i Oslo?

Profile Image
Bjarte Søvde
Studiekonsulent