Lokalt opptak høsten 2018

Lurer du på hvilke studier vi tilbyr høsten 2018? Her finner du oversikten.

Søknadsfrist: 15. april. Denne datoen tas alle studier ned fra søknadswebben. Etter noen dager vil studier med ledige plasser åpnes igjen for søking. 

Oversikten nedenfor viser alle studier som tilbys via det lokale opptaket høsten 2018, inkludert studier som er tatt ned fra søknadswebben.

Her finner du søknadswebben

 

NLA Bergen  Breistein og Sandviken

Innføringsstudium

Lærer/barnehagelærer, videreutdanninger (noen av disse studiene krever kun generell studiekompetanse)

Pedagogikk

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

Teologi og religion

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

Interkulturell forståelse

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

 

NLA Gimlekollen  Kristiansand

Interkulturell kommunikasjon

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

 
Innen kommunikasjon og livssyn

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

 

Journalistikk

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

 

NLA Staffeldtsgate  Oslo

Teologi

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

Veiledning

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

Musikk

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning: