Lokalt opptak høsten 2019

Lurer du på hvilke studier vi tilbyr i det lokale opptaket høsten 2019? Her finner du oversikten.

Søknadsfrist: 15. april. Denne datoen tas alle studier ned fra søknadswebben. Etter noen dager vil studier med ledige plasser åpnes igjen for søking. 

Oversikten nedenfor viser alle studier som tilbys via det lokale opptaket høsten 2019, og de blir ikke fjernet om de blir tatt ned fra søknadswebben.

Her finner du søknadswebben

 

NLA Bergen – Breistein og Sandviken

Innføringsstudium

·   Examen Philosophicum og Examen Facultatum 20 sp.

Lærer/barnehagelærer, videreutdanninger (noen av disse studiene krever kun generell studiekompetanse)

·   IKT i pedagogisk virksomhet, videreutdanning 30 sp. (felles søknadsalternativ 1-7 og 5-10)

·   Kunst og håndverk 1, videreutdanning 30 sp. (felles søknadsalternativ 1-7 og 5-10)

·   Matematikk 1, videreutdanning 30 sp., 5.-10. trinn

·   Matematikk 2, videreutdanning 30 sp., 5.-10. trinn

·   Musikk 1, videreutdanning 30 sp. (felles søknadsalterantiv 1-7 og 5-10)

·   Naturfag 1, videreutdanning 30 sp. (felles søknadsalternativ 1-7 og 5-10)

o Emneplan 1.-7. trinn

o Emneplan 5.-10. trinn

·   Naturfag 2, videreutdanning 30 sp. (felles søknadsalternativ 1-7 og 5-10)

o Emneplan 1.-7. trinn

o Emneplan 5.-10. trinn

·   Norsk 1, videreutdanning 30 sp., 5.-10. trinn

·   Norsk 2, videreutdanning 30 sp., 5.-10. trinn

·   Samfunnsfag 1, videreutdanning 30 sp., 1.-7. trinn

Pedagogikk

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

·   P211 Interkulturell pedagogikk 15 sp.

·  P232 Pedagogisk ledelse 15 sp.

·  P259 Tilpasset opplæring, spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk 15 sp. 

·  P263 Spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk i et systemperspektiv 15 sp.

·  P270 Metode i forsknings- og utviklingsarbeid 15 sp.

Teologi og religion

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

·   TEOL110 Bibelen - fortelling, fortolkning, formidling 10 sp.

·   TEOL111 Bibelen: tekst, tolkning og formidling 15 sp.

·   TEOL130 Innføring i praktisk teologi 10 sp.

·   REL111 Jødedom, kristendom og islam 15 sp.

·   REL112 Religion, tekst og tolkning 15 sp.

·   REL160 Religionsdidaktikk 10 sp.

·   Nettbasert studium: Kristendom, religion, livssyn og etikk 60 sp.

·   RELPED110 Relasjonsledelse 10 sp.

·   BIHEB101 Bibelhebraisk 20 sp.

·   LAT101 Innføring i latin 20 sp.

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

·   TEOL203 Kirke, stat og samfunn 10 sp.

·   TEOL210 Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis 10 sp.

·   TEOL220 Sjelesorg med institusjonspraksis 10 sp.

·   Master i teologi 120 sp.

Interkulturell forståelse

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

·   IKF214 Flyktninger: migrasjon og integrasjon 15 sp.

·   IKF215 Menneskerettigheter i interkulturelt perspektiv 15 sp.

·  IKF217 Utdanning i et globalt komparativt perspektiv 15 sp.

 

 

NLA Gimlekollen – Kristiansand

Interkulturell kommunikasjon

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

·   3IK1N Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon nett 60 sp.

·   3IK101 IK: Grunnleggende teori 15 sp.

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

·   3IKF231 Interkulturell formidling 10 sp.

Innen kommunikasjon og livssyn

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

·   3KL101 Kommunikasjon og livssyn: innføring 30 sp.

·   3KL104 Kristent ungd.arb i apologetisk perspektiv m/praksis 20 sp.

·   3KL106 Kristent ungd.arb i apologetisk perspektiv u/praksis 15 sp.

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

·   3KL205 Bibelformidling og populærkultur 10 sp.

·   3KL211 Apologetikk for det kristne livssynet 20 sp.

Journalistikk

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

·   3JO101 Samfunnsfag for journalister 10 sp.

·   3JO104 Medievitenskap 10 sp.

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

·   3JO211 Journalistikk og livssyn 10 sp.

·   3JO212  Digitale medier: Innføring 10 sp.

·   3JO221 Økonomi- og næringslivsjournalistikk 10 sp.

·   3JO222 Sport, journalistikk og medier 10 sp.

·   3JO224 Innovasjon i mediene 10 sp.

NLA Staffeldtsgate – Oslo

Teologi, religion og filosofi

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse: 

·   4REL111 Jødedom, kristendom og islam 15 sp.

·   4REL112 Religion, tekst og tolkning 15 sp.

·   4TEOL110 Bibelen - fortelling, fortolkning, formidling 10 sp.

·   4TEOL130 Innføring i praktisk teologi 10 sp.

·   4RELPED110 Relasjonsledelse 10 sp.

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

·   4TEOL210 Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis 10 sp.

·   4TEOL220 Sjelesorg med institusjonspraksis 10 sp.

Lærer, videreutdanninger

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

·   Naturfag 1, 1.–7. trinn delvis nettbasert 30 sp.

·   Musikk 1, 1.–7. trinn samlings- og nettbasert 30 sp.

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

 

·   Pedagogisk veiledning, modul 1 og 2 (15 + 15 sp).