Opptak til studier våren 2024

Vurderer du å starte studier i januar 2024? Her er en liste over enkeltemner og andre studier vi tilbyr med oppstart i vårsemesteret.

Søknadsfrist: 1. desember. Denne datoen tas alle studier ned fra søknadswebben. Etter noen dager vil studier med ledige plasser åpnes igjen for søking. 

Merk: Oversikten nedenfor viser alle studier som tilbys via det lokale opptaket våren 2024, og de blir ikke fjernet dersom de blir tatt ned fra søknadswebben.

Her finner du søknadswebben.

NLA Bergen

Innføringsstudium:

Lærer/barnehagelærer, videreutdanninger:
Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

Teologi og religion

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

Interkulturell kompetanse

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning (undervises på engelsk):

Pedagogikk

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

 

NLA Kristiansand

Interkulturell kompetanse

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse (men se emneplan for anbefalte forkunnskaper):

Kommunikasjon og livssyn

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse (men se emneplan for anbefalte forkunnskaper):

Journalistikk

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

Studies for ukrainian refugees


NLA Oslo

Teologi, religion og filosofi

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning: