Lokalt opptak våren 2018

Lurer du på hvilke studier vi tilbyr våren 2018? Her finner du oversikten.

Søknadsfrist for opptak til våren 2018 er 15.november.

Du søker disse studiene via Søknadsweb

Studium som fremdeles har ledige plasser etter denne datoen vil være tilgjengelig på nettsøknaden.

Emneplaner for de ulike emnene finner du her

NLA Bergen - Breistein og Sandviken

Innføringsstudium

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

 • Examen Philosophicum og Examen Facultatum 20sp

Opptak innen lærer/barnehagelærer

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

 • Kunst og håndverk 2, videreutdanning 30sp
 • Musikk 2, videreutdanning 30sp
 • Naturfag 1, videreutdanning 30sp

 

Opptak innen pedagogikk

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

 • P240 Innføring i allmenn pedagogikk 15sp
 • P261 Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med vekt på grunnlagsproblemer 15sp
 • P262 Spesialpedagogisk arbeid - med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelser 15sp
 • P272 Familiepedagogikk 15sp

Opptak innen teologi og religion

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

 • Nettbasert studium: Kristendom, religion, livssyn og etikk 70 sp
 • PTL102 Ledelse, danning, trosopplæring i en misjonal kirke 30sp
 • REL140 Religionsvitenskap med fordypning 10sp
 • REL150 Etikk, filosofi og livssyn 10sp
 • REL160 Fagdidaktisk emne, religion, livssyn og etikk 10sp
 • RELPED120 Ledelsesfilosofi 10sp
 • RELPED130 Danning og trosopplæring - barn og unge 10sp
 • TEOL140 Teologi for en misjonal kirke 10sp


Opptak på grunnlag av tidligere utdanning

 • KME207 Medier, myter og identitet 10sp
 • KME211 Gammeltestamentlig metode og eksegese 10sp
 • RELPED210 Nasjonale breddetiltak i trosopplæringen 10sp
 • TEOL120 Bibelen og tidlig kristendom 10sp
 • TEOL230 Innovasjon og kreativitet i kristent ungdomsarbeid 10sp

Masterstudiene i kristendom

 • Master i teologi 120sp

Opptak innen interkulturell forståelse

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning

 • IKF208 Interkulturelt prosjektarbeid i Bolivia (utvikling og bistandsarbeid, religion, diakoni og etikk) 30sp
 • IKF210 Verdensbilde/virkelighetsforståelse 10sp
 • IKF220 Intercultural Theory and Practice 15sp

 

NLA Gimlekollen - Kristiansand

Innen interkulturell kommunikasjon

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse

 • 3IK101 Grunnleggende teori 15sp
 • 3IK102 Studieopphold 15sp
 • 3IK111 Det flerkulturelle Norge 10sp
 • 3IK112 Etnografisk prosjekt 10sp
 • 3IK113 Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiver 10sp
 • IK erfaring 30sp

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning

 • 3IKF216 Globalisering, religion og politikk 10sp

 

Innen kommunikasjon og livssyn


Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse

 • 3KL102 Kristen tro som livssyn 10sp
 • 3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv 10sp
 • 3KL104 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv med praksis 20sp
 • 3KL107 Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv 10sp

 

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning

 • 3KL209 Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier 10sp
 • 3KL210 Teoretisk fordypning 10sp
 • 3KL212 Teori og metode i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk 10sp
 • 3KL213 Pluralisme, identitet og kristent livssyn 10sp
 • 3KL214 Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på livssyn 10sp
 • 3KL215 Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på apologetikk 10sp

 

Innen journalistikk

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse

 • 3JO105 Presseetikk og medierett 10sp

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning

 • 3JO211 Journalistikk og livssyn 10sp
 • 3JO221 Økonomi- og næringslivsjournalistikk 10sp
 • 3JO223 Undersøkende journalistikk 10sp

 

NLA Staffeldtsgate - Oslo

Innen teologi og ledelse

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse

 • 4KRD1231 Messias i bibelsk, jødisk og religionshistorisk kontekst 10sp
 • 4PTL102 Ledelse, danning, trosopplæring i en misjonal kirke 30sp
 • 4REL140 Religionsvitenskap med fordypning 10sp
 • 4REL150 Etikk, filosofi og livssyn 10sp
 • 4RELPED120 Ledelsesfilosofi 10sp
 • 4RELPED130 Danning og trosopplæring - barn og unge 10sp
 • 4TEOL140 Teologi for en misjonal kirke 10sp