Lokalt opptak våren 2021

Lurer du på hvilke studier vi tilbyr i det lokale opptaket våren 2021? Her finner du oversikten.

Søknadsfrist: 1.desember. Denne datoen tas alle studier ned fra søknadswebben. Etter noen dager vil studier med ledige plasser åpnes igjen for søking. 

Oversikten nedenfor viser alle studier som tilbys via det lokale opptaket våren 2021, og de blir ikke fjernet om de blir tatt ned fra søknadswebben.

Her finner du søknadswebben.

 

NLA Bergen – Breistein og Sandviken

Innføringsstudium:

Lærer/barnehagelærer, videreutdanninger (noen av disse studiene krever kun generell studiekompetanse):

Teologi og religion

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

Interkulturell forståelse

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

 

NLA Gimlekollen Kristiansand

Interkulturell kommunikasjon

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse (men se emneplan for anbefalte forkunnskaper):

Kommunikasjon og livssyn

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse (men se emneplan for anbefalte forkunnskaper):

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

Journalistikk

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

 

NLA Staffeldtsgate Oslo

Teologi, religion og filosofi

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning: