Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
  • Bergen
  • Bachelor, deltid
  • 180 poeng
  • Mulighet for utveksling
  • Praksis: 100 dager
  • Start: høst
Ikke opptak studieåret 2023-24
Jobber du i barnehage, og ønsker å formalisere din kompetanse? Da kan du ta barnehagelærerutdanningen på deltid i Bergen.

Om studiet
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning er tilrettelagt for deg som er fagarbeider eller assistent i barnehage. Studiet går over fire år, og er nett- og samlingsbasert. Det er krav til 100 dager praksis i barnehage. To av praksisperiodene blir gjennomført i egen barnehage. Studiet starter opp i uke 35.

Hva lærer du?
Barnehagehverdagen er sammensatt av lek, læring og omsorg der syv ulike fagområder flettes inn i hverandre. Derfor er utdanningen organisert i kunnskapsområder som hvert har et omfang på 15 - 30 studiepoeng. Du får leder- og veiledningskompetanse, faglig og estetisk kompetanse og kunnskap om barns utvikling. Du vil lære å tilrettelegge for omsorg, lek, utforsking og læring i barnehagen. Den arbeidsplassbaserte utdanningen bruker erfaringene du som student har med deg inn i studiet. Dere vil arbeide med lærestoffet med utgangspunkt i reelle situasjonsbeskrivelser fra barnehagen i basisgrupper på omtrent syv studenter.

Hvor kan du få jobb?
Som barnehagelærer kan du arbeide som pedagog, pedagogisk leder eller styrer i en barnehage.

Opptakskrav
Søker må dokumentere generell studiekompetanse eller oppfylle kravene våre til realkompetanse. Kravene til realkompetanse er minimum 5 år arbeid og/eller utdanning. To år må være yrkespraksis i barnehage, minst 2 år videregående utdanning og egenerklæring om realkompetanse. I tillegg kommer generelt krav til alder for å bli vurdert som realkompetansesøker, man må vere minimum 25 år i søknadsåret.

Hvordan søker jeg?
Legg inn søknad i Søknadsweb: Trykk på «Søk opptak» øverst på denne nettsiden. Husk å laste opp dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse (GSK). Søkere med elektronisk vitnemål  fra videregående trenger ikke laste opp dette. Om du ikke har GSK og ønsker å få vurdert din realkompetanse, kan all dokumentasjon som ikke er sensitiv lastes opp i søknadswebben (eventuell sensitiv dokumentasjon må sendes inn pr. post). Alle søkere skal laste opp avtale om studiepermisjon. Den må være signert av både deg selv og arbeidsgiver.

Oppbygging
Undervisningen består av forelesninger, seminar, ekskursjoner, tema og prosjektarbeid. Arbeidet i basisgruppene vil foregå på campus eller i nærmiljøet, både med og uten veileder tilstede. Deler av undervisningen vil bli gjennomført i samarbeid med campus Oslo, og studentene på tilsvarende studium der. Fellesundervisningen vil i hovedsak være på digitale flater, men det kan åpne seg muligheter for studieturer, for felles arbeid med praktiske fag. Det er også lagt opp til ulike oppgaver knyttet til egen arbeidsplass, og selvstudium.

Praksis

Du skal ha hundre dagers praksis i løpet av studiet. Praksisperiodene er delt i perioder på to til fire uker, og du er til stede i tildelt praksisbarnehage hele uken. I to av praksisperiodene i studiet har du praksis i egen barnehage. Du får en praksislærer og oppfølging fra en veileder på NLA Høgskolen. I det fjerde kunnskapsområdet kan du søke om utenlandspraksis.