Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
  • Oslo
  • Bachelor, deltid
  • 180 poeng
  • Høst
Opptaket er stengt Søk opptak
Jobber du i barnehage og ønsker å formalisere din kompetanse? Da kan du ta barnehagelærerutdanningen nett- og samlingsbasert ved NLA Høgskolen Oslo.

Om studiet

Studiet er tilrettelagt for deg som er fagarbeider eller assistent i barnehage. Det går over fire år med ca 3 samlinger à 4 dager (tirsdag-fredag) og 7 nettsamlinger (torsdager) i semesteret. I studiet er det 100 dager praksis i barnehage, 25 av disse i egen barnehage. Det blir oppstart i uke 35.

Hva lærer du?

Barnehagehverdagen er sammensatt av lek, læring og omsorg der syv ulike fagområder flettes inn i hverandre. Derfor er utdanningen organisert i kunnskapsområder som hvert har et omfang på 15 - 30 studiepoeng. Du får leder- og veiledningskompetanse, faglig og estetisk kompetanse og kunnskap om barns utvikling. Du vil lære å tilrettelegge for omsorg, lek, utforsking og læring i barnehagen. Den arbeidsplassbaserte utdanningen bruker erfaringene du som student har med deg inn i studiet. Dere vil arbeide med lærestoffet med utgangspunkt i reelle situasjonsbeskrivelser fra barnehagen i basisgrupper på omtrent syv studenter.

Hvor kan du få jobb?

Som barnehagelærer kan du arbeide som pedagog, pedagogisk leder eller styrer i en barnehage.

Opptakskrav

Søker må dokumentere generell studiekompetanse eller oppfylle kravene våre til realkompetanse. Krav til realkompetanse er minimum 5 år arbeid og/eller utdanning, hvorav 2 år må være yrkespraksis i barnehage, og minst 2 år videregående utdanning. Realkompetansesøkere må være fylt 25 år i søknadsåret.

Hvordan søker jeg?

Legg inn søknad i Søknadsweb: Trykk på «Søk opptak» øverst på denne nettsiden. Husk å laste opp dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse (GSK). Søkere med elektronisk vitnemål  fra videregående trenger ikke laste opp dette. Om du ikke har GSK og ønsker å få vurdert din realkompetanse, kan all dokumentasjon som ikke er sensitiv lastes opp i søknadswebben (eventuell sensitiv dokumentasjon må sendes inn pr. post). Alle søkere skal laste opp avtale om studiepermisjon. Den må være signert av både deg selv og arbeidsgiver.

Oppbygging

Studiet går over fire år og er nett- og samlingsbasert. Innholdet i disse dagene vil veksle mellom undervisning og arbeid i basisgrupper på NLA Høgskolen, Oslo og på nett, ulike oppgaver knyttet til egen arbeidsplass og selvstudium. Arbeidet i basisgruppene vil foregå både med og uten veileder tilstede. Undervisningen består av forelesninger, seminar, ekskursjoner, tema og prosjektarbeid.

Praksis

Du skal ha hundre dagers praksis i løpet av studiet. Praksisperiodene er delt i perioder på to til fire uker, og du er til stede i tildelt praksisbarnehage hele uken. I to av praksisperiodene i studiet har du praksis i egen barnehage. Du får en praksislærer og oppfølging fra en veileder på NLA Høgskolen. I det fjerde kunnskapsområdet kan du søke om utenlandspraksis.