Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
  • Oslo
  • Bachelor studium
  • 180 poeng
  • Høst
Jobber du i barnehage og ønsker å formalisere din kompetanse? Da kan du ta barnehagelærerutdanningen nett- og samlingsbasert ved NLA Høgskolen Oslo.

Om studiet

Studiet er tilrettelagt for deg som er fagarbeider eller assistent i barnehage. Det går over fire år med 3 samlinger à 4 dager (tirsdag-fredag) og 7 nettsamlinger (torsdager) i semesteret. I studiet er det 100 dager praksis i barnehage, 25 av disse i egen barnehage. Det er oppstartsamling 22.-25. september.

Hva lærer du?

Barnehagehverdagen er sammensatt av lek, læring og omsorg der syv ulike fagområder flettes inn i hverandre. Derfor er utdanningen organisert i kunnskapsområder som hvert har et omfang på 15 - 30 studiepoeng. Du får leder- og veiledningskompetanse, faglig og estetisk kompetanse og kunnskap om barns utvikling. Du vil lære å tilrettelegge for omsorg, lek, utforsking og læring i barnehagen. Den arbeidsplassbaserte utdanningen bruker erfaringene du som student har med deg inn i studiet. Dere vil arbeide med lærestoffet med utgangspunkt i reelle situasjonsbeskrivelser fra barnehagen i basisgrupper på omtrent syv studenter.

Hvor kan du få jobb?
Som barnehagelærer kan du arbeide som pedagog, pedagogisk leder eller styrer i en barnehage.

Opptakskrav

Søker må dokumentere generell studiekompetanse eller oppfylle kravene våre til realkompetanse. Krav til realkompetanse er minimum 5 år arbeid og/eller utdanning, hvorav 2 år må være yrkespraksis i barnehage, og minst 2 år videregående utdanning. Realkompetansesøkere må være fylt 25 år i søknadsåret. Det er krav til at samtlige søkere legger ved dokumentasjon på ansettelsesforhold i barnehage, i form av en attest/bekreftelse eller kopi av arbeidskontrakt.

For å kvalifisere til opptak, må søker også besvare dette nettskjemaet og bekrefter at arbeidsgiver er orientert om søknad om studieplass ved NLA.

Hvordan søker jeg?

Legg inn søknad på Søknadsweb: Trykk på «Søk opptak» øverst på denne nettsiden. Husk å laste opp nødvendig dokumentasjon som vitnemål og attest.

Søkere som får tilbud om plass, sender inn følgende permisjonssøknad:
Avtale om studiepermisjon

Oppbygging

Studiet går over fire år og er nett- og samlingsbasert. Innholdet i disse dagene vil veksle mellom undervisning og arbeid i basisgrupper på NLA Høgskolen, Oslo og på nett, ulike oppgaver knyttet til egen arbeidsplass og selvstudium. Arbeidet i basisgruppene vil foregå både med og uten veileder tilstede. Undervisningen består av forelesninger, seminar, ekskursjoner, tema og prosjektarbeid.

Praksis

Du skal ha hundre dagers praksis i løpet av studiet. Praksisperiodene er delt i perioder på to til fire uker, og du er til stede i tildelt praksisbarnehage hele uken. I to av praksisperiodene i studiet har du praksis i egen barnehage. Du får en praksislærer og oppfølging fra en veileder på NLA Høgskolen. I det fjerde kunnskapsområdet kan du søke om utenlandspraksis.