Bachelor i innovasjon og ledelse

Bachelor i innovasjon og ledelse
  • Oslo
  • Bachelor studium
  • 180 studiepoeng
  • Høst
Frist: 15. april Søk opptak
Studiet gir en bred forståelse for hvilken funksjon innovasjon, ledelse og økonomi har i samfunnet og organisasjoner. Samfunnet står overfor store etiske utfordringer, og som leder er man nødt til å ta vanskelig valg. Studiet gir evner til utvikling, endring og nyskapning i næringslivet, med fokus på etiske utfordringer man møter.

Om utdanningen

Inspirert av arven til Hans Nielsen Hauge, får du en bred faglig kompetanse innen økonomi, ledelse og innovasjon. Hensikten er å utruste deg til å kunne drive med entreprenørskap og innovasjon både i kommersielle og ideelle virksomheter. Dette skal bidra til å gi kunnskap om hvordan entreprenørskap kan stimuleres i både velutviklede og underutviklede markeder. Studiet har nær kobling til arbeidslivet, og henter inn høyt kvalifiserte forelesere fra næringsliv, organisasjoner og andre høyt verdsatte høgskoler og universiteter i Norge og utland.

Hva lærer du?

Etikk og foretaksetikk er sentrale temaer som går igjen i alle fagene gjennom hele bachelorgraden. Emnet identitet og danning skal bidra til at du får arbeide aktivt med problemstillinger rundt akkurat dette slik at du blir utrustet som leder. Du vil bli tildelt en mentor som skal følge deg i studieløpet. Det avsluttende året vil blant annet bestå av en praksisperiode, der du skal løse aktuelle utfordringer knyttet til innovasjon og entreprenørskap i arbeidslivet.

Hvor kan du få jobb?

Etter endt bachelor kan du få jobb i ulike type stillinger innen næringsliv, organisasjonsliv og offentlig sektor.

 

Utveksling

Mulighet for utvekslingsopphold i USA og valgfrie studieturer til utlandet.

Videre studier

Gjennomført bachelorgrad kvalifiserer for søke opptak til masterprogram med fokus på innovasjon og ledelse ved nasjonale og internasjonale institusjoner.