Bachelor i interkulturell forståelse

Bachelor i interkulturell forståelse
  • Bergen (Sandviken), Kristiansand
  • Bachelor, heltid
  • 180 studiepoeng
  • Mulighet for utveksling
  • Utenlands studietur 4-5 uker. Oslo studietur 1 uke
  • Start: Høst
Søknadsfrist 2022: 20. april kl. 14 Søk opptak
Ved å ta en bachelor i interkulturell forståelse i Bergen eller i Kristiansand vil du få grunnleggende fagkunnskap innenfor områdene kultur, etikk, menneskerettigheter, religion og interkulturell kommunikasjon.

Om utdanningen

Interkulturell forståelse er et flerfaglig studium som har basis i antropologi og bidrag fra religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, historie og generell samfunnskunnskap. Temaene som gjennomgås på studiet er høyst relevante i møter mellom mennesker i privat-, studie- og jobbsammenheng.

Hva lærer du?

Førsteåret i bacheloren gir deg grunnleggende fagkunnskap om kultur, etikk, menneskerettigheter, religion og interkulturell kommunikasjon. Andre og tredjeåret kan du fordype deg i blant annet menneskerettigheter, verdensbilder, skole og utdanning i et globalt komparativt perspektiv, flyktningeproblematikken, eller religion, utvikling og bistand. Noen av emnene i studiet innebærer prosjektarbeid med lengre opphold i utlandet. Du kan også benytte tilbudet om utveksling i ett eller to semester.

Hvor kan du få jobb?

En bachelor i interkulturell forståelse (IKF) gir spennende muligheter for jobb innen integrering, internasjonalisering og konfliktløsning i organisasjoner, i næringslivet og i offentlig forvaltning. Hva du kan jobbe med avhenger av hvilken emnekombinasjon du velger for bachelorgraden din.
IKF bachelor er dessuten en god kombinasjon med en yrkesutdanning som f.eks. grunnskolelærer, barnehagelærer, sosionom, politi eller sykepleier.

Oppbygging

Bachelorstudiet i interkulturell forståelse er et heltidsstudie og er delt i et innføringsstudium (60 studiepoeng) og et fordypningsstudium (120 studiepoeng). Fordypningsstudiet gir anledning til fordypning og spesialisering. Du kan også bygge opp en bachelorgrad i interkulturell forståelse ved å kombinere interkulturell forståelse med andre fag ved NLA Høgskolen.

Videre studier

Bestått bachelorgrad i interkulturell forståelse gir grunnlag for opptak på mastergradsprogrammet Intercultural Studies, som tilbys på NLA Høgskolen i Bergen. Du kan også søke opptak på masterstudier innen bistands-, utviklings- eller samfunnsvitenskapelige fag ved andre universiteter/høgskoler i Norge eller i utlandet.