Bachelor i religion og kultur

Bachelor i religion og kultur
  • Bergen
  • Bachelor, heltid
  • 180 poeng
  • Mulighet for utveksling
  • Studietur 5 uker
  • Høst
Frist: 15. april Søk opptak
Er du interessert i samspillet mellom mennesker fra ulike kulturer og ønsker å lære mer om hvordan ulike religioner påvirker oss? Da kan en bachelor i kultur og religion være noe for deg.

Om utdanningen

Bachelorprogrammet i religion og kultur kombinerer religionsstudier med interkulturell forståelse og gir deg et godt grunnlag for å arbeide med mennesker fra andre kulturer, både i Norge og i utlandet.

Hva lærer du?

Forståelsen av kultur er en viktig forutsetning når vi skal samhandle og utveksle kunnskap i en flerkulturell verden. Dette studiet gir deg en grunnleggende kompetanse i religionsvitenskap og god innsikt i andres og egen religion og kultur. Du får en innføring i livssyn og etikk, og kan i stor grad selv påvirke hvilket fokusområde du velger å jobbe med i andre og tredje studieår.

Hvor kan du få jobb?

Studiet gir en grunnleggende samfunnsvitenskapelig kompetanse som er til nytte i mange ulike yrker, som for eksempel lærer, menighetsarbeider, journalist, helsearbeider, misjonær, bistandsarbeider - og i ulike karrierer knyttet til internasjonale spørsmål og utvikling i offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner og næringsliv.
Studiet er også nyttig innen ulike fagfelt og yrker som møter interkulturelle eller interreligiøse utfordringer i sitt arbeid.

Oppbygging

Første året gir innføring i religion, livssyn og etikk. Dette året gir også mulighet for en studietur til Indonesia, hvor du kan studere flere verdensreligioner i kontekst. I andre studieår velger du ett av fire fokusområder som du får førstehånds kjennskap til gjennom en fem ukers studietur til enten Madagaskar, Den Dominikanske Republikk, Bolivia eller det flerkulturelle Norge. Bachelorprogrammet inneholder 40 valgfrie studiepoeng hvor du kan velge mellom en rekke emner innen religion og interkulturelle studier ved NLA Høgskolen. Du kan også ta et sommersemester i Israel eller et halvår i Boliva. Mulighetene er mange!

Videre studier

Med en bachelorgrad i religion og kultur kan du søke opptak på masterstudium i interkulturell forståelse (Intercultural studies) på NLA Bergen. Masteren gir kompetanse til deg som ønsker å arbeide internasjonalt, for eksempel innen utviklingssamarbeid, misjon og bistand, og mer spesialisert inn mot det flerkulturelle Norge med særlig fokus på offentlig sektor og ideelle organisasjoner.
Du vil også kunne søke opptak på andre masterstudier innen bistands-, utviklings- eller samfunnsvitenskapelige fag ved universiteter/høgskoler i Norge eller i utlandet.