Bibelfortelling 1

Bibelfortelling 1
  • Oslo
  • 10 studiepoeng
  • Høst og vår
Avlyst studieåret 2022-23
NLA Høgskolen tilbyr nå et helt unikt studie, Bibelfortelling 1 (10 stp.), som gir deg kompetanse til å fortelle bibelhistorier på en måte som fanger lytterens oppmerksomhet.

Bibelen er full av skjellsettende fortellinger som har formet vår kultur. For første gang i Skandinavia tilbyr vi videreutdanning i muntlig bibelfortelling.

Se emneplan her

Hva lærer du?

• Innøvings- og fordypningsteknikker i fortellerkunsten
• Dramaturgi og språkføring i møte med bibelfortellinger
• Kunnskap og erfaring med kreative prosesser
• Erfaring med kropp og stemmebruk under forberedelse og fremføring
Studiet er laget for deg som skal fortelle

Bibelfortelling 1 er relevant for deg som jobber som trosopplærer, prest, kateket eller lærer. Er du glad i bibelhistoriene og har noen du vil formidle dem til? Da er dette noe for deg!

Bibelfortelling 1 gir 10 studiepoeng og du kan lese mer om det her. Bibelfortelling 1 er også en del av Bachelor i praktisk teologi og ledelse.

Pris for kurset

Eksterne studenter tas opp som studenter i vårsemesteret selv om forelesninger starter på høsten, og vil kun betale studie- og semesteravgift for vårsemesteret. Studieavgiften er på kr. 3900,-, mens semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO er på kr. 600,-. Eksterne studenter vil likevel kunne delta på samlinger i høstsemesteret.

Eksamen/avsluttende vurdering forutsetter at man har generell studiekompetanse og får opptak til studiet og at man har fått godkjent emnets arbeidskrav.»

Samlinger høsten 2022

Torsdag ettermiddag/kveld og fredag dag:
27. - 28. oktober
24. - 25. november

Samlinger våren 2023

12. - 13. januar
09. - 10. februar
09. - 10. mars

Søk på Bibelfortelling 1

For mer informasjon om studiet, kontakt studiekonsulent Kjetil Friestad , kjefri@nla.no

Helga Samset

Helga Samset var den første fortelleren i Norge som mottok Statens kunstnerstipend og kommer til å undervise i Bibelfortelling ved NLA Høgskolen. Hun har utgitt tre bøker, blant dem Bibelfortellerboka: Kino i hodet til barn og ungdom. Hun har turnert med Den kulturelle skolesekken i over tjue år med eventyr, egne fortellinger og bibelsk materiale.