Friluftsliv

Friluftsliv
  • Bergen
  • 30 studiepoeng
  • Høst og vår, to semestre
  • Høsten 2023
I dette samlingsbaserte studiet får du erfaring med friluftsliv i Norge til ulike årstider og i ulike naturmiljø. Du får et innblikk i både det tradisjonelle og moderne friluftslivet. Gjennom fysiske samlinger får du praktisk erfaring og kunnskap om gruppeledelse, pedagogikk, sikkerhet og navigering.

Praktisk øvelse vil gi deg forutsetninger for å planlegge og gjennomføre turer med større og mindre grupper/klasser. Emnet gir deg kunnskap om norsk friluftslivshistorie og friluftslivets plass i samfunnet og skolen.

Samlingsbasert

Studiet er samlingsbasert og består av ca. 30 samlingsdøgn fordelt på 6 samlinger. Emnets undervisning gjennomføres i hovedsak på tur, hvor praktiske erfaringer vektlegges. Teori blir integrert underveis på ekskursjon, gjennom selvstudium og samling 4. Utover samlingene vil det bli digitale møtepunkt i forkant av ekskursjonene.

Det er nødvendig å være i normalt god fysisk og psykisk form ved studiestart da deler av studiet er fysisk krevende.

Samlinger og ekskursjoner

I tillegg til samlingene vil det bli digitale møtepunkt i forkant av ekskursjonene for å planlegge. Disse vil vare i ca. 3 timer.

Samling 1: Oppstartsuke

22.–25. august i Bergen. Oppstart med informasjon om studiet og planlegging av turer. I løpet av samlingen vil det gjennomføres overnatting ute med fokus på nærmiljøfriluftsliv.

Samling 2: Fjelltur

18.-22. september. Denne turen vil gjennomføres både på vann og på land. Vi vil bruke kajakk som transportmiddel før vi tar beina fatt og starter på fjellturen. Samlingen vil fokusere på gruppeledelse, navigering og sikkerhet, samtidig som det vil deles ut våttkort for havkajakk. På turen vil vi overnatte inne og ute. Nærmere informasjon gis ved oppstart.  

Samling 3: Vinterfriluftsliv

2.–8. mars. Denne turen vil gjennomføres på vinterfjellet. Samlingen vil fokusere på gruppeledelse, sikkerhet og skiferdighet både på langrenn og alpint. På turen vil vi overnatte i snøhule, telt og innendørs. Nærmere informasjon gis ved oppstart.

Samling 4: Seminar

2.–4. april. Dette er et fysisk seminar med hovedvekt på teori, hvor studentene blant annet presenterer foreløpig turlogg (arbeidskrav). Nærmere informasjon gis ved oppstart.

Samling 5: Kystfriluftsliv

22.–26. april. Denne samlingen vil gjennomføres ved kysten og legger hovedvekt på aktiviteter på havet/vannet. Kajakkpadling, gruppeledelse og livredning er sentrale tema på samlingen. Nærmere informasjon gis ved oppstart.

Samling 6: Moderne friluftsliv

17.-22. Juni. (Datoen for denne samlingen er noe usikker). Samlingen vil gi studentene et innblikk i det moderne friluftslivet. Nærmere informasjon gis ved oppstart.  

Eksamen

Digital eksamen uke 26.


Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for at studenten skal ha rett til å gå opp til eksamen i emnet:
- Deltagelse i all undervisning (krav om minst 80 % tilstedeværelse)
- Deltagelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av emnets ekskursjoner
- I etterkant av hver ekskursjon skal det leveres en individuell turlogg som sammenfattes til en mappe etter siste ekskursjon
- Muntlig presentasjon med utgangspunkt turlogg fra samling 2 og 3.

- I særskilte tilfeller med "gyldig" og dokumentert fravær kan det gis alternative arbeidskrav (kompensatoriske oppgaver).

Arbeidsomfang

Ca. 900 timer.

Digital eksamen

Kandidaten får tildelt en oppgave 24 timer før eksamen. Kandidaten presenterer sin oppgave muntlig på digitale plattformer. Presentasjonen skal vare 15 minutter.  Kandidaten vil få spørsmål til presentasjonen og til andre deler av emnet, 15 minutter. Eksamen varer i totalt 30 min.

Vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.