IKT i pedagogisk virksomhet

IKT i pedagogisk virksomhet
  • Bergen (Breistein)
  • Videreutdanning, deltid
  • 30 studiepoeng
  • Høst
Løpende opptak Søk opptak
I dette studiet får du ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger om viktige sider av IKT-bruk i pedagogisk virksomhet.

Om utdanningen

Behovet for digital kompetanse er viktig i norsk skole. I fagplanen for grunnskolen vektlegges nødvendigheten av å gi elever kompetanse på IKT-bruk i ulike fag. Digital kompetanse er omtalt både som læringsmål og kompetansemål.

 

Studiets oppbygning

IKT i pedagogisk virksomhet er et videreutdanningstilbud og et deltidsstudium. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Arbeidsformene vil være praktisk arbeid foran datamaskinen, forelesninger/nettleksjoner og selvstudium. En del av lærestoffet blir gjort tilgjengelig på nettbasert læringsplattform i form av nettleksjoner som tar opp sentrale deler i emnet.


Hva lærer du?

I studiet skal du utvikle ferdigheter og innsikt i relevante IKT verktøy. Du får også didaktisk kompetanse og refleksjon rundt bruk av IKT i læringsarbeid generelt.

Emneplaner