Interkulturell forståelse årsstudium

Interkulturell forståelse årsstudium
  • Bergen (Sandviken)
  • Årsstudium, heltid
  • 60 studiepoeng
  • Oslo studietur 1 uke
  • Start: Høst
Søknadsfrist 2022: 20. april kl. 14 Søk opptak
Ta et årsstudium i interkulturell forståelse i Bergen og få grunnleggende fagkunnskap innenfor områdene kultur, etikk, menneskerettigheter, religion og interkulturell kommunikasjon.

Om utdanningen: 
I vårt flerkulturelle samfunn og i en verden som stadig blir mer globalisert er det viktig med kompetanse i interkulturell forståelse. Dette er relevant i mange yrker i både privat og offentlig sektor. Studiet fokuserer også på misjon, bistand, utdanning og helse i den tredje verden. Den teoretiske kunnskapen blir kombinert med en studietur til Oslo og med fokus på det flerkulturelle Norge. Vanligvis har vi også studietur til utlandet, men dette er grunnet usikkerhet rundt pandemien, dessverre avlyst for studieåret 2021-2021. Slik får du muligheten til å bruke teorien i praksis og får god innsikt i både egen og andres kultur.

Hva lærer du?
Interkulturell forståelse er et flerfaglig studium som har basis i antropologi og bidrag fra religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, historie og generell samfunnskunnskap. Temaene som gjennomgås på studiet er relevante i møter mellom mennesker i privat-, studie- og jobbsammenheng.

Hvor kan du få jobb?
Studiet gir kunnskap og innsikt som er nyttig i yrker som for eksempel lærer, journalist, helsearbeider, misjonær, bistandsarbeid eller arbeid med flyktninger og innvandrere, – og i ulike karrierer knyttet til internasjonale spørsmål og utvikling i offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner og næringsliv.

Videre studier
Du kan fortsette på bachelor i interkulturell forståelse, og deretter kan du ta en master i Intercultural Studies. Begge tilbys på NLA Høgskolen i Bergen. Et årsstudium i interkulturell forståelse kan også inngå i andre bachelorgrader som frie studiepoeng, og kan kombineres med utdanninger som journalist, sosionom, politi, lærer, sykepleier osv.