Interkulturell forståelse årsstudium

Interkulturell forståelse årsstudium
  • Bergen
  • Årsstudium, heltid
  • 60 studiepoeng
  • utenlands studietur 4-5 uker. Oslo studietur 1 uke
  • Start: Høst
Frist: 15.april Søk opptak
Ta et årsstudium i interkulturell forståelse i Bergen og få grunnleggende fagkunnskap innenfor områdene kultur, etikk, menneskerettigheter, religion og interkulturell kommunikasjon.

Om utdanningen:
I vårt flerkulturelle samfunn og i en verden som stadig blir mer globalisert er det viktig med kunnskap om interkulturell forståelse. Det er relevant i mange yrker i både privat og offentlig sektor. Studiet fokuserer også på misjon, bistand, utdanning og helse i den tredje verden. Den teoretiske kunnskapen blir kombinert med en studietur til Afrika, Asia, Latin-Amerika eller det flerkulturelle Norge. Slik får du muligheten til å bruke teorien i praksis og får god innsikt i både egen og andres kultur.

Hva lærer du?
Interkulturell forståelse er et flerfaglig studium som har basis i antropologi og bidrag fra religionsvitenskap, kommunikasjonsteori, historie og generell samfunnskunnskap. Temaene som gjennomgås på studiet er relevante i møter mellom mennesker i privat-, studie- og jobbsammenheng.

Hvor kan du få jobb?
Studiet gir kunnskap og innsikt som er nyttig i yrker som for eksempel lærer, journalist, helsearbeider, misjonær, bistandsarbeid eller arbeid med flyktninger og innvandrere, – og i ulike karrierer knyttet til internasjonale spørsmål og utvikling i offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner og næringsliv.

Oppbygging
Studieturen på fire uker er på vårsemesteret, og du kan velge mellom å reise til Kina, Bolivia eller Den Dominikanske Republikk. En kortere studietur i Norge er lagt opp for dem som velger å studere det flerkulturelle Norge. Om det er mange studenter som ønsker å reise på samme studietur, vil studenter som søkte i hovedopptaket prioriteres foran studenter som søkte via Ledige studieplasser.

Kina  

Norge

Den dominikanske republikk

Bolivia

Videre studier
Du kan fortsette på bachelor i interkulturell forståelse, og deretter kan du ta en master i Intercultural Studies. Begge tilbys på NLA Høgskolen i Bergen. Et årsstudium i interkulturell forståelse kan også inngå i andre bachelorgrader som frie studiepoeng, og kan kombineres med utdanninger som journalist, sosionom, politi, lærer, sykepleier osv.