Interkulturell kommunikasjon erfaring

Interkulturell kommunikasjon erfaring
  • Kristiansand/nettbasert
  • Halvårsstudium, heltid/deltid
  • 30 studiepoeng
  • Start: vår
Frist 15. november Søk opptak
Har du utenlandserfaring og ønsker å formalisere den? Eller planlegger du et utenlandsopphold og ønsker å ta studiepoeng mens du er der? Da kan fjernstudiet Interkulturell Kommunikasjon (IK) erfaring være noe for deg.

Om studiet

Som innvandrer, misjonær, bistandsarbeider, ett-åring eller utvekslingsstudent med et lengre utenlandsopphold har du tilegnet deg verdifull erfaring i interkulturell kommunikasjon. Tar du IK erfaring (30 studiepoeng) ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen kan du formalisere denne kompetansen. Om du er innvandrer, så kan studiet gi hjelp til å orientere deg i det norske samfunnet. Det er også nyttig for deg som har flyttet tilbake til Norge etter et lengre utenlandsopphold eller for deg som forbereder et nytt opphold i utlandet.

Hva lærer du?

Du får grunnleggende fagkunnskap om kultur og kommunikasjon, religion, samfunn og globalisering. Du vil også jobbe med å tolke og forvalte det du har opplevd i løpet av utenlandsoppholdet ditt. Deler av pensumet velger du selv ut i fra hva som er relevant for regionen du har erfaring fra.

Oppbygging

Studiet, IK erfaring, består av to emner. 3IK101 Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori er et innføringsemne. I dette emnet er fokuset på grunnleggende teori i faget. 3IK132 Studieopphold – erfaring fokuserer på det landet/regionen du har oppholdt deg. I tillegg er fokuset på formidling av de erfaringer og opplevelsene du har hatt. Det er ikke et krav om at du er fysisk tilstede på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand, og du kan fullføre hele studiet mens du er utenlands. Nettleksjoner, podcaster og annen faglig informasjon vil være tilgjengelig på læringsnettverket Itslearning. Både arbeidskrav og de to eksamenene kan leveres på nett.

Hvor kan du få jobb?

Interkulturell kommunikasjon er nyttig for alle som ønsker å jobbe med mennesker. Særlig relevant er det dersom du ønsker å jobbe med flyktning- og integreringsarbeid, i helsevesenet, som journalist, og i ulike karrierer knyttet til internasjonale spørsmål og utvikling i offentlig forvaltning, ideelle organisasjoner og næringsliv.

Videre studier

IK erfaring gir deg 30 studiepoeng som du kan bruke i en rekke bachelorprogram som frie studiepoeng. Du kan også fullføre årsstudium i interkulturell kommunikasjon ved å ta tre IK-emner når du er tilbake i Norge. Deretter kan du velge å gå videre på bachelor i interkulturell forståelse ved NLA Høgskolen, og det tilbys også en engelskspråklig mastergrad i Intercultural Studies