Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid
 • Trondheim
 • Deltid 25 prosent
 • 15 studiepoeng, 1 år
 • Høsten 2022
Frist: 1. mars Søk her
Ledelse av utviklings- og endringsarbeid er mer aktuelt enn noen gang tidligere. Hendelsene det siste året har stilt store krav til ledernes evne til å møte det uforutsette. Også den nasjonale ordningen knyttet til barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling (Rekomp og Dekomp) aktualiserer studiet.

Gjennom denne utdanningen vil du tilegne deg kunnskap, holdninger og ferdigheter som er nødvendige for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere utviklings- og endringsarbeid ved egen barnehage eller skole.

Nytt fra høsten 2021 er at både barnehageledere og skoleledere kan søke videre-utdanningen. Tilbudet er for barnehage- og skoleledere som har gjennomført nasjonal styrer-/rektorutdanning eller tilsvarende, og kan gi innpass i masterløp innenfor utdanningsledelse eller tilsvarende masterutdanning.

Å lede utviklings- og endringsarbeid krever høy kompetanse. Gjennom videre-utdanningen tilegner du deg kompetanse som er nødvendig for å møte kompleksiteten i lederrollen og for å lede kollektive læringsprosesser i profesjonsfellesskapet ved egen barnehage eller skole.

Videreutdanningen blir tilbudt i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet (HVL) på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (UD), og opptaket blir gjennomført hos HVL.

I studiet:

 • tilegner du deg kunnskap, holdninger og ferdigheter som er nødvendige for å kunne identifisere utviklings- og endringsbehov ved din barnehage eller skole. 
 • lærer du å planlegge, lede og evaluere utviklings- og endringsarbeid, og å lede og utvikle kollektive prosesser og profesjonelle læringsfellesskap.
 • lærer du om barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling som for eksempel å analysere og utvikle kulturen på egen arbeidsplass.

Undervisningsmåter

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid er en del av UD sitt nasjonale videreutdanningstilbud for barnehage- og skolesektoren. Utdannelsen er praksisnær og forskingsbasert, og det blir lagt opp til refleksjon og praktisk utprøving for at utdanningen skal bidra til konkrete forbedringer ved barnehagene og skolene.

I løpet av studiet arbeider du med et eget utviklingsarbeid knyttet til ledelse av utviklings- og endringsarbeid.

Studiet er samlingsbasert med fem samlinger, à to dager. Samlingene vil bli lagt til et hotell i Trondheim. De som får opptak vil få nærmere informasjon.

Samlinger i Trondheim 2022-2023

 • Samling 1: 8.-9. september 2022
 • Samling 2: 27.-28. oktober 2022
 • Samling 3: 30.-31. januar 2023
 • Samling 4: 20.-21. mars 2023
 • Samling 5: 23.-24. mai 2023

Med forbehold om endringer på grunn av smitteverntiltak. Studentene vil få bekreftet tidspunkt før opptak.

Les mer på Udir sine sider.

Videre studier

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid er en videreutdanningsmodul som bygger på den nasjonale rektorutdanningen. På samme måte som denne kan modulen Ledelse av utviklings- og endringsarbeid innpasses som en del av en mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse ved NLA Høgskolen. Mastergradsstudiet har egne opptakskrav og regler.