Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (1.-7. trinn)

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (1.-7. trinn)
 • Breistein, Bergen
 • Videreutdanning, deltid
 • 30/ 15 + 15
 • Høst
Frist: 1. mars Søk opptak
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 er opprettet som en del av Kompetanse for kvalitet, og er en videreutdanning for lærere på grunnskolens barnetrinn, med godkjent lærerutdanning og norsk i fagkretsen.

NB: Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 er ikke et studietilbud studieåret 19/20. Da tilbyr vi Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2.

I løpet av to moduler tilegner du deg faglige kunnskaper og ferdigheter som skal styrke deg som lærer og bidra til faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen. Du får innblikk i aktuell fagdidaktisk forskning og økt dybdeforståelse i undervisningsfaget ditt. Studiet skal gi grunnlag for refleksjon over og videreutvikling av praktisk yrkesutøvelse. Undervisningen er knyttet til ditt daglige arbeid i skolen og yrkespraksisen din brukes som både refleksjons og øvingsarena.

Dette studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratet sitt videreutdanningstilbud innenfor strategien Kompetanse for kvalitet. På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du finne søknadsskjema, informasjon om viktige frister, og lese mer om strategien.

Hva lærer du?

Modul 1 fokuserer på å lære å lese og skrive:

 • Teorier og nyere forskning om lesing og skriving
 • Språkstimulering og utvikling av språklig bevissthet
 • Lese- og skriveopplæring
 • Kartlegging og vurdering

Modul 2 fokuserer på å lese og skrive for å lære, og å videreutvikle både tekniske og kommunikative sider ved lesingen og skrivingen:

 • Å lese og skrive som grunnleggende ferdigheter
 • Å utøve og utvikle faglitterær kompetanse
 • Å utøve og utvikle skjønnlitterær kompetanse

Hvor kan du få jobb?

Studiet er beregnet på barneskolelærere som har norsk i fagkretsen sin og vil øke sin formelle kompetanse og tilegne seg forskningsbasert kunnskap og ferdigheter som utrustet til systematisk arbeid med lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i alle fag.

Oppbygging

Studiet består av to moduler, modul 1 om høsten og modul 2 om våren. Studiet har tre obligatoriske heldagssamlinger à to dager per modul, til sammen seks fysiske samlinger. På samlingene vektlegges undervisning, studentaktive læringsformer og erfaringsutveksling. Mellom samlingene er det kontakt mellom studenter og mellom fagveileder og studenter nettbasert. Du skal gjennomføre en del obligatoriske arbeidskrav, som kortere artikler og nettbaserte fagsamtaler.

Oversikt over samlinger

Alle samlingene går over to hverdager og finner sted på NLA Høgskolen sitt studiested for lærerutdanningene på Breistein, som ligger i Åsane bydel nord for Bergen sentrum. Vi har god parkering og jevnt busstilbud til og fra Åsane terminal og sentrum. Vi har avtale med noen hoteller om rimeligere overnatting i Bergen sentrum for våre studenter.

Samling 1: 23.-24. august

Samling 2: 18.-19. oktober

Samling 3: 29.-30. november

Samling 4: 10.-11. januar

Samling 5: 7.-8. mars

Samling 6: 25.-26. april

Søknadsprosessen

For studietilbudene som er opprettet spesielt for Kompetanse for kvalitet holder det i første omgang å sende søknad om studieplass og deltakelse i stipend- eller vikarordningen til Utdanningsdirektoratet.

Etter søknadsfristen sender Utdanningsdirektoratet søkerlister til de respektive skoleeierne (kommune, fylkeskommune, private skoleeiere). Det er de som vurderer hvilke lærere og hvilke fagområder som skal prioriteres innen 15. mars.

NLA Høgskolen gjør det endelige opptaket innen utgangen av mai.

Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars. Husk å krysse av for om du ønsker vikarordning eller stipendordning.

Hvis du har godkjent lærerutdanning, men ikke er ansatt i skolen, kan du søke direkte til NLA Høgskolen. Vi kan ta opp kvalifiserte søkere med lærerutdanning dersom vi har ledig kapasitet når Udir har fordelt studieplasser. Det er en forutsetning at også slike søkere har kontakt med en barneskole der de har mulighet til å hente inn materiale og ta del i læringsarbeid. Disse studentene kan ikke søke om økonomisk støtte fra Udir. Ta direkte og uforpliktende kontakt med studieadministrasjonen hvis du vurdere å søke selv.

 

Økonomi

Det er ikke studieavgift på dette studiet. Semesteravgiften for medlemskap i studentsamskipnaden på Vestlandet er valgfri. Gjennom Utdanningsdirektoratet kan du søke om enten vikar- eller stipendordning. Husk å søke innen 1. mars.

 

Vikarordning

Deltagere som velger vikarordningen blir frikjøpt fra en del av sine ordinære arbeidsoppgaver. Skoleeier har ansvar for å dekke kostnader knyttet til læremidler, reise og opphold til obligatoriske samlinger og eksamen.

Se Utdanningsdirektoratet sine nettsider for utfyllende informasjon: Vikarordning

 

Stipendordning

Deltagere som velger stipendordningen får utbetalt et stipend, og kan dermed selv velge hvordan noe av midlene skal benyttes. Frikjøp til obligatoriske samlinger og øvrig studiearbeid må dekkes av disse stipendmidlene. Skoleeier har ansvar for å dekke direkte kostnader knyttet til læremidler, reise og opphold i forbindelse med obligatoriske samlinger og eksamen. Lærere med stipendordning skal ha fri til lesedager og eksamen i samsvar med avtaleverket. Se Utdanningsdirektoratet sine nettsider for utfyllende informasjon: Stipendordning

Det er egne skatteregler knyttet til utdanningsstipend. Les om dette på utdanningsdirektoratet sine nettsider: Skatteregler

 

Videre studier

Studenter som har bestått lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 kan søke på opptak til lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 2. Planlagt 2019-2020

Utveksling

Det er ikke mulighet for utveksling i forbindelse med dette studiet.