Overflytting til 4. studieår i grunnskolelærerutdanningen

Studerer du grunnskolelærerutdanning ved en annen høgskole/universitet, kan du søke om overflytting til NLA Høgskolen i 4. studieår.

Forutsetningen for å søke overflytting er at studiemodellen samsvarer med NLA, og at alle eksamener og praksis er bestått 1., 2. og 3. studieår.

Ved NLA Høgskolen i Bergen tilbyr vi følgende fag 4. studieår

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn

 • Musikk 1 (30 sp høst)
 • Musikk 2 (30 sp vår)
 • Kunst og håndverk 1 (30 sp høst)
 • Kunst og håndverk 2 (30 sp vår)
 • Naturfag 1 (30 sp over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • Naturfag 2 (30 sp over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • KRLE 1 (30 sp høst)
 • KRLE 2 (30 sp vår)
 • Profesjonsrettet pedagogikk (skolerelevant fag 30 sp høst)
 • IKT (skolerelevant fag 30 sp over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • Norsk 2 (30 sp fordypning over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • Matematikk 2 (30 sp fordypning over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • Kroppsøving 1 (30 sp vår)
 • Samfunnsfag 1 (30 sp over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • Internasjonale studier (30 sp, vanligvis som skolerelevant fag, høst eller vår)

Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

 • Musikk 1 (30 sp høst)
 • Musikk 2 (30 sp vår)
 • Kunst og håndverk 1 (30 sp høst)
 • Kunst og håndverk 2 (30 sp vår)
 • Naturfag 1 (30 sp over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • Naturfag 2 (30 sp over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • KRLE 1 (30 sp høst)
 • KRLE 2 (30 sp vår)
 • Samfunnsfag 1 (30 sp høst)
 • Samfunnsfag 2 (30 sp vår)
 • Profesjonsrettet pedagogikk (skolerelevant fag 30 sp høst)
 • Norsk 1 (30 sp over to semester, samlingsbasert)
 • Norsk 2 (30 sp over to semester, samlingsbasert)
 • IKT (skolerelevant fag 30 sp over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • Matematikk 1 (30 sp over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • Matematikk 2 (30 sp over to semester, delvis nettbasert. Med samlinger. Forutsetter bestått Ma1 5-10)
 • KRLE 60 sp (undervises i Sandviken)
 • Internasjonale studier (30 sp, vanligvis som skolerelevant fag, høst eller vår)

 

NLA Høgskolen Bergen tilbyr følgende masterutdanninger med opptak høsten 2019 (gjelder både GLU1-7 og GLU5-10)

 • Master i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse (Opptak kan skje etter fullført tre år på lærerutdanning)
 • Master i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk (Opptak kan skje etter fullført tre år på lærerutdanning og bestått P261 og P262 eller tilsvarende)

 

 

 Skolerelevante fag knyttet til NLA Høgskolen i Sandviken (gjelder både GLU1-7 og GLU5-10)

 • Pedagogikk (15 sp emner høst 2019): P211 Interkulturell pedagogikk, P259 Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk, P232 Pedagogisk ledelse, P263 Spesialpedagogikk i eit systemperspektiv, P270 Metode i forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Pedagogikk (15 sp emner vår 2020): P240 Allmennpedagogiske spørsmål i historisk og nåtidig lys, P261 Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med vekt på grunnlagsproblemer, P262 Spesialpedagogisk arbeid - med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelser, P272 Familiepedagogikk, P273 Kommunikasjon og holdningsdanning
 • Kristendom 30 sp: Sommersemester i Israel 30 sp
 • Interkulturell forståelse (15 sp emner høst 2019): IKF 214 Flyktninger: Migrasjon og integrasjon + IKF 215 Menneskerettigheter i interkulturelt perspektiv

 

Søknad skjer via eget søknadsskjema som sendes til:

NLA Høgskolen
Postboks 74 Sandviken
5812 Bergen

Eller elektronisk til post@nla.no

Søknadsfrist er 1.april (opptak kan skje etter søknadsfrist forutsatt ledige plasser)

Sammen med søknaden må du sende karakterutskrift (praksisomfang/antall praksisdager må gå tydelig fram). Dokumentasjon/karakterutskrift for vårsemesteret 2018 må ettersendes.