Overflytting til 3. eller 4. studieår i grunnskolelærerutdanningen

Studerer du grunnskolelærerutdanning ved en annen høgskole/universitet, kan du søke om overflytting til NLA Høgskolen i 3. eller 4. studieår.

Forutsetningen for å søke overflytting er at studiemodellen samsvarer med NLA, og at alle eksamener og praksis er bestått 1., 2. og evt 3. studieår. Overflytting til NLA 3. studieår betyr at du tar både PEL og valgfag på NLA. Studiemodellen i PEL samsvarer på alle høgskolene på Vestlandet.

Studenter i UH-nett Vest, et samarbeid mellom høgskolene på Vestlandet, konkurrerer på lik linje med studenter ved NLA ved søknader om valgfag til tredje studieår i grunnskolelærerutdanningene. 

 

NLA Høgskolen tilbyr følgende fag 3. studieår

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn.

 • Norsk 2 (30 sp fordypning, delvis nettbasert med samlinger)
 • Naturfag 1 (første 30 sp over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • Naturfag 2 (30 sp fordypning over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • Matematikk 2 (30 sp fordypning over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • Samfunnsfag 1 (første 30 sp over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • KRLE 2 (30 sp fordypning over to semester)

Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

 • Samfunnsfag 2 (30 sp fordypning over to semester)
 • Naturfag 2 (30 sp fordypning over to semester)
 • KRLE 2 (30 sp fordypning over to semester)
   

 

NLA Høgskolen tilbyr følgende fag 4. studieår

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn

 • Musikk 1 (30 sp høst)
 • Musikk 2 (30 sp vår)
 • Kunst og håndverk 1 (30 sp høst)
 • Kunst og håndverk 2 (30 sp vår)
 • Naturfag 1 (30 sp over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • Naturfag 2 (30 sp over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • KRLE 1 (30 sp høst)
 • Profesjonsrettet pedagogikk (skolerelevant fag 30 sp høst)
 • IKT (skolerelevant fag 30 sp over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • Norsk 2 (30 sp fordypning over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • Matematikk 2 (30 sp fordypning over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • Kroppsøving 1 (30 sp vår)
 • Samfunnsfag 1 (30 sp over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • KRLE 2 (30 sp fordypning over to semester)
 • Internasjonale studier (30 sp, vanligvis som skolerelevant fag, høst eller vår)

  

Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

 • Musikk 1 (30 sp høst)
 • Musikk 2 (30 sp vår)
 • Kunst og håndverk 1 (30 sp høst)
 • Kunst og håndverk 2 (30 sp vår)
 • Naturfag 1 (30 sp over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • Naturfag 2 (30 sp over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • KRLE 1 (30 sp høst)
 • Samfunnsfag 1 (30 sp høst)
 • Profesjonsrettet pedagogikk (skolerelevant fag 30 sp høst)
 • Norsk 1 (30 sp over to semester, samlingsbasert)
 • Norsk 2 (30 sp over to semester, samlingsbasert)
 • IKT (skolerelevant fag 30 sp over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • Matematikk 1 (30 sp over to semester, delvis nettbasert med samlinger)
 • Matematikk 2 (30 sp over to semester, delvis nettbasert. Med samlinger. Forutsetter bestått Ma1 5-10)
 • KRLE 60 sp (undervises i Sandviken)
 • Kroppsøving 1 (30 sp vår)
 • Internasjonale studier (30 sp, vanligvis som skolerelevant fag, høst eller vår)

 

NLA Høgskolen Bergen tilbyr følgende masterutdanninger med opptak høsten 2018 (gjelder både GLU1-7 og GLU5-10)

 • Master i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse (Opptak kan skje etter fullført tre år på lærerutdanning)
 • Master i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk (Opptak kan skje etter fullført tre år på lærerutdanning og bestått P261 og P262 eller tilsvarende)

 

 

 Skolerelevante fag knyttet til NLA Høgskolen i Sandviken (gjelder både GLU1-7 og GLU5-10)

 • Pedagogikk (15 sp emner høst 2018): P211 Interkulturell pedagogikk, P259 Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk, P232 Pedagogisk ledelse, P263 Spesialpedagogikk i eit systemperspektiv, P270 Metode i forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Pedagogikk (15 sp emner vår 2019): P240 Allmennpedagogiske spørsmål i historisk og nåtidig lys, P261 Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med vekt på grunnlagsproblemer, P262 Spesialpedagogisk arbeid - med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelser, P272 Familiepedagogikk, P273 Kommunikasjon og holdningsdanning
 • Kristendom 30 sp: Sommersemester i Israel 30 sp
 • Interkulturell forståelse (15 sp emner høst 2018): IKF 214 Flyktninger: Migrasjon og integrasjon + IKF 215 Menneskerettigheter i interkulturelt perspektiv

 

Søknad skjer via eget søknadsskjema som sendes til:

NLA Høgskolen
Postboks 74 Sandviken
5812 Bergen

Eller elektronisk til post@nla.no

Søknadsfrist er 1.mars (opptak kan skje etter søknadsfrist forutsatt ledige plasser)

Sammen med søknaden må du sende karakterutskrift (praksisomfang/antall praksisdager må gå tydelig fram). Dokumentasjon/karakterutskrift for vårsemesteret 2018 må ettersendes.