Retningslinjer overflytting GLU

Er du student ved en annen utdanningsinstitusjon, men ønsker å studere grunnskolelærerutdanning ved NLA Høgskolen må du sende en formell søknad om overflytting.

Søknadskjema finner du her.

Dette må du ha med i søknaden:

  • Oversikt over studieprogrammet (studieprogramplan) ved høgskolen/universitetet du kommer fra.
  • Oversikt over hvilke emner og praksis du har fullført hittil, og hvilke emner og praksis du skal fullføre nåværende semester.
  • Oversikt over innhold og pensum (emneplan) på alle emna som er fullført, eller skal tas nåværende semester.
  • Gyldig dokumentasjon (karakterutskrift) på eksamener og praksis som er bestått.

Dette må være i orden for at du kan få overføring til NLA Høgskolen:

  1. Du må være kvalifisert for oppflytting til det studieåret som det blir søkt overflytting til, ved den institusjonen det blir søkt fra.
  2. Vi må ha ledig studieplass til deg.
  3. Du har fullført og bestått 1. og 2. studieår (og evt. 3.studieår) ved den utdanningsinstitusjonen du søker fra.
  4. Utdanningsinstitusjonen du kommer fra må ha sammenfallande studiemodell med NLA Høgskolen.
  5. Du oppfyller opptakskrav/forkrav til faget/fagene det blir søkt til.
  6. Du må vanligvis ha fullført minst like mange uker veiledet praksis som studentene ved NLA.

Dersom det ved opptak blir behov for rangering av søkere som søker overflytting, har vi interne regler for rangering.

Studenter kan unntaksvis få opptak til 2. studieår dersom det er gjennomført samtale mellom NLA Høgskolen og institusjonen studenten søker overflytting fra.

Søknadsfrist er 1.mars (opptak kan skje etter søknadsfrist hvis vi har ledige plasser)

 

Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe

 

Spørsmål?

Profile Image
Anja Underhaug Gjerde
Studiekonsulent

Spørsmål?

Profile Image
Jorunn Bernssen
Studiekonsulent