Matematikk 1 5. - 10. trinn samlingsbasert

Matematikk 1 5. - 10. trinn samlingsbasert
  • Bergen (Breistein)
  • Videreutdanning, deltid
  • 30 studiepoeng
  • Høst
Tilbys ikke studieåret 2022 – 2023
Dette studiet er i første rekke et tilbud til lærere uten matematikk i sin lærerutdanning. Studiet er nettbasert, men har også tre obligatoriske fellessamlinger per emne. Et trygt læringsfellesskap der du som student møter dine lærere vil være en god ramme for læring av matematisk kunnskap og tilegnelse av ulike ferdigheter.

Om utdanningen

Matematikk 1 er et deltidsstudium som består av to moduler, hvert på 15 studiepoeng - modul 1 og modul 2. Undervisning og veiledning vil normalt bli gitt over ett semester pr. modul. Fleksibiliteten i studiet gjør likevel at det er mulig for deg som student å bruke lengre tid på studiet, maksimalt inntil to semester pr. modul. 

Studiets oppbygning

Studiet består av

  • Undervisning i fellessamlinger på NLA Høgskolen (fredag ettermiddag/kveld og lørdag)
  • Innlevering av obligatoriske gruppe-oppgaver og/eller individuelle oppgaver med tilbakemelding.
  • Individuell veiledning på Canvas

Hva lærer du?

Modul 1

Studiet er basert på Matematikk 1 i den nye grunnskolelærerutdanningen for 5. til 10. trinn og har spesielt fokus på mellomtrinnet. Studiet bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10.

Målområder i planen: Matematikkfaglig og matematikkdidaktisk kompetanse rettet mot undervisning i grunnskolen, med vekt på trinn 5-7. Studiet forholder seg til grunnskolens læreplan fra 2006, Kunnskapsløftet.

Modul 2

Studiet er basert på Matematikk 1 i den nye grunnskolelærerutdanningen for 5. til 10. trinn og har spesielt fokus på ungdomstrinnet. Studiet bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10.

Målområder i planen: Matematikkfaglig og matematikkdidaktisk kompetanse rettet mot undervisning i grunnskolen med vekt på trinn 8-10. Studiet forholder seg til grunnskolens læreplan fra 2006, Kunnskapsløftet.

Datoer for samlinger høsten 2021

Matematikk 1, modul 1:

  • 20. - 21. august
  • 17. - 18. september
  • 22. - 23. oktober

Emneplaner