Matematikk 2 1.-7.trinn samlingsbasert

Matematikk 2 1.-7.trinn samlingsbasert
  • Breistein, Bergen og nett
  • Videreutdanning, deltid
  • 30
  • Høst
Søk innen 15. april Søk opptak
Dette studiet er for studenter i grunnskolelærerutdanningen og lærere som ønsker videreutdanning. Studiet kan også inngå som del av matematikk valgfag i grunnskolelærerutdanningen og i allmennlærerutdanningen.

Om utdanningen

Matematikk 2 1.-7. trinn er et deltidsstudium som består av to moduler, hvert på 15 studiepoeng - modul 1 og modul 2. I hver modul er det tre obligatoriske fellessamlinger (fredag ettermiddag/kveld og lørdag i tre helger). Et trygt læringsfellesskap der du som student møter dine lærere vil være en god ramme for læring av matematisk kunnskap og tilegnelse av ulike ferdigheter. Undervisning og veiledning vil normalt bli gitt over ett semester pr. modul. Fleksibiliteten i studiet gjør likevel at det er mulig for deg som student å bruke lengre tid på studiet, maksimalt inntil to semester pr.modul. 

Studiets oppbygning

Studiet består av

  • Obligatoriske fellessamlinger på NLA Høgskolen - tre samlinger á fredag ettermiddag/kveld og lørdag per modul
  • Obligatoriske innleveringer og en fremføring på modul 2
  • Individuell- og gruppe-veiledning
  • I tillegg vil det i modul 2 være et prosjekt med elevfokus som teller som en del av eksamenskarakteren

Modul 1 samlinger

Modul 1 undervises høstsemesteret. Her er samlingene lagt til følgende datoer:

Fredag 31.8.18 16.00 – 19.45 og lørdag 1.9.18 9.00 – 14.45
Fredag 28.9.18  16.00 – 19.45 og lørdag 29.9.18 9.00 – 14.45
Fredag 9.11.18 16.00 – 19.45 og lørdag 10.11.18  9.00 – 14.45

Modul 2 samlinger

Modul 2 undervises vårsemesteret. Her er samlingene lagt til følgende datoer:

Fredag 18.1.19  16.00 – 19.45 og lørdag 19.1.19 9.00 – 14.45
Fredag  8.3.19 16.00 – 19.45 og lørdag   9.3.19 9.00 – 14.45
Fredag  5.4.19  16.00 – 19.45 og lørdag  6.4.19 9.00 – 14.45

Hva lærer du

Hovedtemaene i modul 1: Geometri, algebra og tallære, didaktikk, den matematiske oppdagelsesprosessen og visuelle bevis.

Hovedtemaene i modul 2: Geometri, algebra og tallære, didaktikk og en innføring i matematiske bevis- og argumentasjonsformer.

Studiet bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen på trinn1-7.