Matematikk 2 5.-10. trinn samlingsbasert

Matematikk 2 5.-10. trinn samlingsbasert
 • Bergen (Breistein)
 • Videreutdanning, deltid
 • 30 studiepoeng
 • Høst
Tilbys ikke studieåret 2022 – 2023
Matematikk 2 5. - 10. trinn er et påbyggingsstudium i matematikk og matematikkdidaktikk på 5. - 10. trinn, og tilbys studenter i grunnskolelærerutdanningen og lærere som ønsker videreutdanning. Studiet kan i også inngå som del av matematikk valgfag i grunnskolelærerutdanningen og i allmennlærerutdanningen.

Om utdanningen

Matematikk 2 5.-10. trinn er et deltidsstudium som består av to moduler, hvert på 15 studiepoeng - modul 1 og modul 2. I hver modul er det tre obligatoriske fellessamlinger (fredag ettermiddag/kveld og lørdag i tre helger). Et trygt læringsfellesskap der du som student møter dine lærere vil være en god ramme for læring av matematisk kunnskap og tilegnelse av ulike ferdigheter. Undervisning og veiledning vil normalt bli gitt over ett semester pr. modul. Fleksibiliteten i studiet gjør likevel at det er mulig for deg som student å bruke lengre tid på studiet, maksimalt inntil to semester pr.modul. 

Studiets oppbygning

Studiet består av:

 • Obligatoriske fellessamlinger på NLA Høgskolen - tre samlinger á fredag ettermiddag/kveld og lørdag per modul
 • Obligatoriske innleveringer og en fremføring på modul 2
 • Individuell- og gruppe-veiledning.
 • I tillegg vil det i modul 2 være et prosjekt med elevfokus som teller som en del av eksamenskarakteren

Veiledning og hjelp gis primært på læringsplattformen Canvas, men kan også gis via telefon eller ved fysisk fremmøte. Det legges til rette for samarbeid mellom studenter. 

 

Hva lærer du?

Hovedtemaene i modul 1: Matematisk analyse, didaktikk med læremiddel- og undervisningsmetodefokus, den matematiske oppdagelsesprosessen og visuelle bevis.

Hovedtemaene i modul 2: Matematisk analyse, didaktikk med elevfokus og en innføring i matematiske bevis- og argumentasjonsformer.

Datoer for samlinger høsten 2021

Matematikk 2, modul 1:

 • 20. - 21. august
 • 17. - 18. september
 • 22. - 23. oktober

Emneplaner