Matematikk 2 5.-10. trinn samlingsbasert

Matematikk 2 5.-10. trinn samlingsbasert
  • Breistein, Bergen og nett
  • Videreutdanning, deltid
  • 30 studiepoeng
  • Høst
Søk innen 15. april Søk opptak
Matematikk 2 5. - 10. trinn er et påbyggingsstudium i matematikk og matematikkdidaktikk på 5. - 10. trinn, og tilbys studenter i grunnskolelærerutdanningen og lærere som ønsker videreutdanning. Studiet kan i også inngå som del av matematikk valgfag i grunnskolelærerutdanningen og i allmennlærerutdanningen.

Om utdanningen

Matematikk 2 5.-10. trinn er et deltidsstudium som består av to moduler, hvert på 15 studiepoeng - modul 1 og modul 2. I hver modul er det tre obligatoriske fellessamlinger (fredag ettermiddag/kveld og lørdag i tre helger). Et trygt læringsfellesskap der du som student møter dine lærere vil være en god ramme for læring av matematisk kunnskap og tilegnelse av ulike ferdigheter. Undervisning og veiledning vil normalt bli gitt over ett semester pr. modul. Fleksibiliteten i studiet gjør likevel at det er mulig for deg som student å bruke lengre tid på studiet, maksimalt inntil to semester pr.modul. 

Studiets oppbygning

Studiet består av:

  • Obligatoriske fellessamlinger på NLA Høgskolen - tre samlinger á fredag ettermiddag/kveld og lørdag per modul
  • Obligatoriske innleveringer og en fremføring på modul 2
  • Individuell- og gruppe-veiledning.
  • I tillegg vil det i modul 2 være et prosjekt med elevfokus som teller som en del av eksamenskarakteren

Modul 1 - samlinger

Modul 1 undervises høstsemesteret. Her er samlingene lagt til følgende datoer:
Fredag 16.8.19 16.00 – 19.45 og lørdag 17.8.19 9.00 – 14.45
Fredag 20.9.19 16.00 – 19.45 og lørdag 21.9.19 9.00 – 14.45
Fredag 25.10.19 16.00 – 19.45 og lørdag 26.10.19 9.00 – 14.45

Modul 2 - samlinger

Modul 2 undervises vårsemesteret. Her er samlingene lagt til følgende datoer:
Fredag 10.1.20 16.00 – 19.45 og lørdag 11.1.20 9.00 – 14.45
Fredag 7.2.20 16.00 – 19.45 og lørdag 8.2.20 9.00 – 14.45
Fredag 13.3.20 16.00 – 19.45 og lørdag 14.3.20 9.00 – 14.45

Veiledning og hjelp gis primært på læringsplattformen It’s Learning, men kan også gis via telefon eller ved fysisk fremmøte. Det legges til rette for samarbeid mellom studenter. 

 

Hva lærer du

Hovedtemaene i modul 1: Matematisk analyse, didaktikk med læremiddel- og undervisningsmetodefokus, den matematiske oppdagelsesprosessen og visuelle bevis.

Hovedtemaene i modul 2: Matematisk analyse, didaktikk med elevfokus og en innføring i matematiske bevis- og argumentasjonsformer.